Vorige pagina

RIO Beheerdersrollen HO

Om in RIO de onderwijsaanbieder(s), onderwijslocatie(s) en contactgegevens vast te kunnen leggen heeft u toegang nodig tot MijnDUO, de RIO beheerders- en gebruikersrollen én eHerkenning op niveau 3 (of een token als u die al heeft).

Onderstaand vindt u een overzicht van de beheerdersrollen die u kunt aanvragen en de gebruikersrollen die u als beheerder met deze beheerdersrollen kunt toekennen aan de medewerkers. 
Meer informatie over de toegang tot Mijn DUO, eHerkenning of het aanvragen van de juiste autorisaties vindt u in stap 1 van het ‘Stappenplan RIO – HO

Overzicht rollen
 1. Alle RIO beheerders HO hebben de volgende beheerdersrol:

  Beheerder RIO Algemeen

  De hieronder genoemde gebruikersrollen kunnen met deze beheerdersrol worden uitgedeeld aan medewerkers:
  -RIO beheren onderwijsbestuur;
  -RIO beheren contactadres;
  -RIO beheren samenwerkingsvorm;
  -RIO RPL context instellingen;
  -RIO beheren onderwijsaanbiedersgroep.

 2. Als binnen de onderwijsorganisatie (deels) gegevens over Onderwijsaanbieders, Onderwijslocatiegebruik of Aangeboden Opleidingen beheerd worden via het RIO portaal moet de beheerder ook beschikken over de volgende beheerdersrol:

  Beheerder RIO Selfservice

  Met deze beheerdersrol kunnen de hieronder genoemde gebruikersrollen worden uitgedeeld aan medewerkers:
  -RIO beheren onderwijslocatiegebruik;
  -RIO beheren onderwijsaanbieder;
  -RIO beheren aangeboden opleiding.

 3. De hieronder genoemde gebruikersrol wordt uitgedeeld aan beheerders in het HO en non formele onderwijs.

  Beheerder RIO Opleidingseenheid

  Met deze beheerdersrol kan de hieronder genoemde gebruikersrol worden uitgedeeld aan medewerkers:
  -RIO beheren opleidingseenheid.

Koppelen rollen en kenmerken

Meer informatie over het koppelen van rollen en kenmerken vindt u via onderstaande link: