Vorige pagina

Richtlijnen registreren mbo-opleidingen

U registreert uw aangeboden opleidingen en cohorten in RIO zodat afnemers uw opleidingsaanbod kunnen gebruiken. Denk hierbij aan afnemers zoals Cambo Link opent externe pagina , KiesMBO Link opent externe pagina en Leeroverzicht Link opent externe pagina . Cambo gebruikt bijvoorbeeld het opleidingsaanbod uit RIO voor het proces van studentaanmeldingen in het mbo. KiesMBO en Leeroverzicht gebruiken het opleidingsaanbod om aankomende studenten te informeren.

Deze pagina beschrijft op welke manier u uw opleidingsaanbod in RIO kunt registreren. U kunt hier meer uitleg vinden over de verschillende soorten aangeboden opleidingen en cohorten en het gebruik hiervan.

Uitleg opleidingen in RIO
RIO kent opleidingseenheden, aangeboden opleidingen en cohorten als het gaat om de registratie van opleidingen. 


In RIO moet u aangeboden opleidingen per onderwijsaanbieder, onderwijslocatie en leertraject registreren. Dit betekent dat u voor elke andere combinatie ervoor zorgt dat er een registratie in RIO staat.
Voorbeelden:

 • Wordt de opleiding Fotograaf aangeboden op twee verschillende locaties? Dan moet de opleiding twee keer geregistreerd worden met de verschillende locaties.
 • Wordt de opleiding Fotograaf aangeboden in BOL én BBL? Dan moet de opleiding ook twee keer geregistreerd worden met de verschillende vormen.
Richtlijnen registreren aangeboden opleidingen
De aangeboden opleiding is een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie wordt aangeboden. In het mbo worden er twee verschillende types aangeboden opleidingen geregistreerd:
 • Aangeboden mbo-opleiding gericht op een diploma.
  Kan bestaan uit 'MboKwalificatie' of 'MboCrossOverKwalificatie'.
 • Aangeboden mbo-opleidingsonderdeel gericht op een deel van een certificaat. In RIO kunnen alleen aangeboden onderdelen worden geregistreerd die voorzien zijn van een door OCW erkende code.
  In RIO kan dit gefaciliteerd worden met 'MboKeuzedeel', 'MboCertificeerbareEenheid' of 'MboGeneriekExamenOnderdeel'.
Hieronder kunt u per onderdeel meer informatie vinden over de registratie van de betreffende opleiding:
Aangeboden mbo-opleiding
Bij een opleiding die gericht is op het behalen van een mbo diploma (leerweg BOL, BBL of OVO) registreert u in RIO als ‘Aangeboden mbo-opleiding”. Vervolgens registreert u ook de leerweg in de aangeboden opleiding.
De koppeling tussen de aangeboden opleiding en de kwalificatie zorgt ervoor dat onderstaande gegevens automatisch kunnen worden overgenomen door de afnemers:
 • De formeel vastgestelde naam van de opleiding; 
 • De erkende opleidingscode die bij deze opleiding hoort;
 • De opleidingsduur.
Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een aantal optionele gegevens zelf te registreren. Denk hierbij aan een eigen naam en omschrijving van het opleidingstraject, de duur van de opleiding en de locatie waar het onderwijs wordt gegeven. Registreert u deze velden? Dan kunnen afnemers deze informatie ook gebruiken. Vult u de optionele gegevens niet? Dan wordt gebruik gemaakt van de standaard gegevens die bekend zijn vanuit de SBB.
Hebt u de richtlijnen doorgenomen en wilt u een aangeboden opleiding registreren? Klik dan hier.
Aangeboden mbo-opleidingsonderdeel
Het is ook mogelijk om een beroepsgericht onderdeel als losse opleiding aan te bieden waaraan een mbo-certificaat is verbonden. U registreert dit in RIO door een 'AangebodenMboOpleidingsonderdeel' aan te maken welke gekoppeld is aan de bijbehorende 'MboCertificeerbareEenheid'. Een 'aangebodenMboOpleidingsonderdeel' van een kwalificatie is per definitie een opleiding in de derde leerweg.
Door de juiste opleidingseenheid te koppelen aan de aangeboden opleiding zorgt u ervoor dat onderstaande gegevens automatisch worden overgenomen door de afnemers:
 • De formeel vastgestelde naam van het beroepsgerichte onderdeel;
 • De erkende opleidingscode (c-code) die bij dit beroepsgericht onderdeel hoort;
 • Het soort waardedocument dat behaald kan worden: mbo-certificaat.
Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een aantal optionele gegevens zelf te registreren. Denk hierbij aan een eigen naam en omschrijving van het opleidingstraject, de duur van de opleiding en de locatie waar het onderwijs wordt gegeven. Registreert u deze velden? Dan kunnen afnemers ook deze informatie gebruiken. Vult u de optionele gegevens niet? Dan kan de afnemer alleen gebruik maken van de standaard gegevens die bekend zijn vanuit de SBB.
Hebt u de richtlijnen doorgenomen en wilt u een aangeboden opleiding registreren? Klik dan hier.
Opleidingen gericht op het behalen van een mbo-certificaat voor een keuzedeel
Het is ook mogelijk om een MBOkeuzedeel als losse opleiding aan te bieden waaraan een mbo-certificaat is verbonden. U registreert dit in RIO door een 'AangebodenMboOpleidingsonderdeel' aan te maken welke gekoppeld is aan het bijbehorende 'MBOKeuzedeel'. Dit is per definitie een opleiding in de derde leerweg.
De koppeling tussen het aangeboden keuzedeel en het 'MBOKeuzedeel' zorgt ervoor dat onderstaande gegevens automatisch kunnen worden overgenomen door de afnemers:
 • De formeel vastgestelde naam van het keuzedeel;
 • De erkende opleidingscode (k-code) die bij dit keuzedeel hoort;
 • Het soort waardedocument dat wordt behaald, namelijk een: mbo-certificaat.
Het is ook mogelijk om opleidingen aan te bieden die gericht zijn op het behalen van keuzedelen zonder mbo-certificaat. De registratie hiervoor is identiek aan opleidingen gericht op het behalen van mbo-certificaat voor een keuzedeel. Door het juiste keuzedeel (zonder mbo-certificaat) te selecteren wordt er geen waardedocument weergegeven. 
NB. De student ontvangt dus geen mbo-certificaat na het behalen van een dergelijk keuzedeel, maar wel een mbo-verklaring waar dit resultaat op staat.

Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een aantal optionele gegevens zelf te registreren. Denk hierbij aan een eigen naam en omschrijving van het opleidingstraject, de duur van de opleiding en de locatie waar het onderwijs wordt gegeven. Registreert u deze velden? Dan kunnen afnemers ook deze informatie gebruiken. Vult u de optionele gegevens niet? Dan kan de afnemer alleen gebruik maken van de standaard gegevens die bekend zijn vanuit de SBB.
Hebt u de richtlijnen doorgenomen en wilt u een aangeboden opleiding registreren? Klik dan hier. Registreert u in uw SIS, kijk dan in het handboek van uw SIS leverancier hoe u een aangeboden opleiding registreert.
Richtlijnen registreren cohorten
Een cohort is een realisatie/uitvoering van de aangeboden opleiding met specifieke aanmelddata, instroomdata en aanmeldmogelijkheden. Binnen de mbo sector is de afspraak gemaakt om altijd een cohort te vullen.

Biedt u de opleiding meer dan één keer per jaar aan? Dan registreert u meerdere cohorten. In een cohort geeft u aan wanneer een nieuwe opleiding start en tot wanneer studenten zich kunnen aanmelden en instromen. Als studenten doorlopend kunnen starten (bv. bij BBL), dan is het mogelijk om dit aan te geven met één cohort met langere aanmeld- en instroomperiodes.

Volg onderstaande stappen om een cohort te registreren:
 1. Log in op Mijn DUO Zakelijk.
 2. Klik rechtsboven in het scherm op uw naam.
 3. Klik in het opengeklapte menu op Instellingen en opleidingen.
 4. Klik op 'Mijn organisatie'. Als u voor meerdere organisaties geautoriseerd bent kunt u hier een keuze maken voor welke organisatie u gegevens wilt registreren.
 5. Klik op 'Aangeboden opleidingen' onder de onderwijsaanbieder waarvoor u cohorten wilt registreren.
 6. Klik op de aangeboden opleiding waarvoor u een cohort wilt registreren. Staat de aangeboden opleiding niet op de eerste pagina? In het menu aan de linkerkant kunt u zoeken op opleidingseenheidscode óf de opleidingscode van de betreffende opleidingserkenning of opleidingsnaam.
 7. Voor het registreren van een nieuw cohort klikt u onder in het scherm op 'Cohort toevoegen'.
   
 8. Vul bij 'Cohort code' de code in die wordt gebruikt om het cohort te identificeren. We raden aan om, i.v.m. externe afnemers, de cohortcode altijd uniek te houden binnen het opleidingsaanbod van de onderwijsaanbieder. 
 9. Selecteer bij 'Cohort status' de status. Cohort status open betekent dat het cohort open staat voor aanmeldingen. Cohort status gesloten betekent dat er geen aanmeldingen meer worden aangenomen voor het cohort. Het cohort hoeft alleen op gesloten te worden gezet wanneer het cohort vol is voor het einde van de aanmeldperiode.
 10. Vul bij 'Begin aanmeldperiode' de begindatum van de aanmeldperiode in, dus vanaf welke datum een student zich kan aanmelden.
 11. Vul bij 'Einde aanmeldperiode' eventueel de einddatum van de aanmeldperiode in, dus tot welke datum een student zich kan aanmelden.
 12. Selecteer bij 'Kies instroom type' of het gaat om een instroommoment of een instroomperiode.
  - Kies instroommoment als het gaat om een vast startmoment zoals 01-08-2024 (start van het nieuwe schooljaar)
  - Kies instroomperiode als het gaat om een periode waarin de student op elk gewenst moment kan starten. Zoals 01-08-2024 tot 31-08-2024 Registreer de begin- en einddatum. 
 13. Selecteer bij 'Toestemming vereist voor aanmelding' of er toestemming vereist is. Dit geeft aan of een aspirant student voor een bepaald cohort van een aangeboden opleiding toestemming van de instelling nodig heeft om zich aan te mogen melden.
 14. Vul bij 'Toelichting vereiste toestemming' eventueel een tekstuele toelichting in op de voor aanmelding vereiste toestemming van de onderwijsaanbieder. 
 15. Vul bij 'Toegangscode cohort' eventueel de toegangscode van het cohort in. Deze toegangscode is een door de onderwijsaanbieder bepaalde code die een aspirant student moet gebruiken om zich aan te kunnen melden voor een cohort van een aangeboden opleiding dat alleen toegankelijk is voor een specifieke doelgroep. Dit betreft vaak opleidingen die voor een specifiek bedrijf verzorgd worden.
 16. Selecteer bij 'Opleidingsvorm' de opleidingsvorm.
 17. Vul bij 'Deelnemersplaatsen' eventueel het aantal deelnemersplaatsen in. Het gaat hier om het aantal deelnemersplaatsen dat beschikbaar is binnen dit cohort. 
 18. Vul bij 'Einddatum' eventueel de einddatum in. Dit is de datum van de laatste geplande lesdag. Als deze nog niet bekend is, dan kunt u dit veld leeg laten. 
 19. Controleer de invoervelden en klik op Bewaar.

Voorbeelden cohorten
           
Vragen?
Helpdesk RIO
Hebt u vragen over de registratie in RIO of over het raadplegen Instellingen en opleidingen? Neem dan contact op met de helpdesk RIO van DUO:
 • mail: rio@duo.nl
 • telefonisch: 050 - 599 7738, optie 3 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur)

EDU-DEX
Hebt u vragen over de aanlevering met EDU-DEX? Neem dan contact op met EDU-DEX:

Inloggen en autorisatie
 • Bent u beheerder voor uw organisatie en hebt u vragen over de beheer- en gebruikersrollen en autorisatie hiervan voor RIO of kunt u niet inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk RIO.
 • Bent u gebruiker en hebt u vragen over de gebruikersrollen en autorisatie hiervan of kunt u niet inloggen? Neem dan contact op met de beheerder van uw organisatie. 

Gegevens onjuist geregistreerd?
Hebt u gegevens onjuist opgevoerd of een andere fout gemaakt? Via het onderstaandverwijder of wijzigformulier kunt u een registratie laten verwijderen. Ook kunt u sommige gegevens die u zelf niet kunt wijzigen, laten wijzigen via het formulier. Mail het ingevulde formulier naar rio@duo.nl.
Let op: registreert u via uw SIS? Dan moet u de wijziging of verwijdering handmatig in uw SIS registreren.


Laatst gewijzigd op 16-05-2024