Vorige pagina

Registreren aangeboden opleidingen po

Bij iedere onderwijsaanbieder moet u informatie over de aangeboden opleidingen toevoegen. Dit doet u op het scherm ‘Aangeboden opleiding’. U moet minimaal één aangeboden opleiding registreren bij uw onderwijsaanbieder maar dit kunnen er meer zijn.
Volg onderstaande stappen om een aangeboden opleiding te registreren :

 1. Log in op Mijn DUO Zakelijk.
 2. Klik rechtsboven in het scherm op uw naam.
 3. Klik in het opengeklapte menu op RIO.
 4. Klik op 'Mijn organisatie'. Als u voor meerdere organisaties geautoriseerd bent kunt u hier een keuze maken voor welke organisatie u gegevens wilt registreren.
 5. Klik op 'Aangeboden opleidingen' onder de onderwijsaanbieder waar u aangeboden opleidingen wilt toevoegen.

 6. Klik op 'Aangeboden opleiding toevoegen'.
 7. Selecteer bij 'Sector' de juiste categorie: Basisonderwijs

 8. Selecteer bij 'Kies opleiding' Basisonderwijs (PO-BAO) of Eerste onderwijs anderstaligen (PO-BAO).
 9. Selecteer bij 'Onderwijslocatie' de locatie waarop de aangeboden opleiding wordt gegeven. Als er sprake is van online onderwijs, dan kan u dit veld leeglaten.
 10. Vul bij 'Eigen naam opleiding' eventueel de naam in die wordt gebruikt in het maatschappelijk verkeer, bijvoorbeeld op de website. Als u geen eigen naam invult zal de opleidingsnaam getoond worden.
 11. Vul bij 'Internationale naam' eventueel de internationale naam in. Als u geen eigen internationale naam invult zal de opleidingsnaam getoond worden.
 12. Selecteer bij 'Doelgroeponderwijs' de doelgroep waar deze opleiding voor wordt geregistreerd.
 13. Selecteer bij 'Doorlopende leerlijn' eventueel de doorlopende leerlijn.
 14. Selecteer bij 'Onderwijsconcept' eventueel het concept van deze basisonderwijsregistratie.
 15. Selecteer bij 'BijzondereInrichting' eventueel de inrichting van het onderwijs.
 16. Vul bij "Samenwerkende onderwijsaanbieder" eventueel de onderwijsaanbiedercode in van de onderwijsaanbieder waarmee de opleiding gezamenlijk wordt aangeboden (bijvoorbeeld als de opleiding een doorlopende leerlijn betreft).
 17. Vul bij 'eigen omschrijven' eventueel de eigen omschrijving in.
 18. Vul bij 'Begindatum' de datum in waarop de opleiding is opgenomen in de catalogus van de onderwijsaanbieder. Als u deze datum niet aanpast ligt de begindatum automatisch 7 dagen in de toekomst.
 19. Vul bij 'Einddatum' eventueel de einddatum van de aangeboden opleiding in. Dit is de laatste dag dat de opleiding gegeven wordt. Als deze nog niet bekend is, dan kunt u dit veld leeg laten. 
 20. Controleer de invoervelden en klik op 'Bewaar'.

U hebt nu een nieuwe aangeboden opleiding geregistreerd. RIO maakt automatisch een aangebodenopleidingscode aan, deze code ziet u in het scherm als u op de aangeboden opleiding klikt. Het format van deze code is altijd 1234578-90ab-cdef-1234-567890ABCDEF (een UUID).

Wilt u meer aangeboden opleidingen registreren? Voer dan bovenstaande stappen 4 t/m 20 opnieuw uit. Herhaal dit totdat u alle aangeboden opleidingen hebt geregistreerd.

Vragen?
Helpdesk RIO
Hebt u vragen over de registratie in RIO? Neem dan contact op met de helpdesk RIO van DUO:
 • mail: rio@duo.nl
 • telefonisch: 050 - 599 7738, optie 3 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur)

Helpdesk Security Service Desk (SSD)
Hebt u vragen over de beheer- en gebruikersrollen en autorisatie hiervan? Of kunt u niet inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk SSD van DUO:

Laatst gewijzigd op 21-05-2024