Vorige pagina

Registreren aangeboden opleiding VO

Bij iedere onderwijsaanbieder moet u informatie over de aangeboden opleidingen toevoegen. Dit doet u op het scherm ‘Aangeboden opleiding’. U moet minimaal 1 aangeboden opleiding registreren bij uw onderwijsaanbieder maar dit kunnen er meer zijn.

Volg onderstaande stappen om een aangeboden opleiding(en) de registreren :
 1. Log in op Mijn DUO Zakelijk.
 2. Klik rechtsboven in het scherm op uw naam.
 3. Klik in het opengeklapte menu op 'RIO'.
 4. Klik op 'Mijn organisatie'. Als u voor meerdere organisaties geautoriseerd bent kunt u hier een keuze maken voor welke organisatie u gegevens wilt registreren.
 5. Klik op 'Aangeboden opleidingen' onder de onderwijsaanbieder waar u aangeboden opleidingen wilt toevoegen.

 6. Klik op 'Aangeboden opleiding toevoegen'.

 7. Selecteer bij 'Sector' de juiste categorie voor uw aangeboden opleiding. We raden u aan om eerst de 'Richtlijnen registreren aangeboden opleidingen' goed door te nemen om een juiste keuze te maken.

 8. Selecteer bij 'Kies opleiding' de opleidingseenheid. Standaard worden uw eigen opleidingen (Mijn opleidingen) weergegeven. U kunt ook kiezen om alle opleidingen weer te geven.
 9. Selecteer bij 'Onderwijslocatie' eventueel de locatie waarop de aangeboden opleiding wordt gegeven. Als er sprake is van online onderwijs, dan kan u dit veld leeglaten.
 10. Vul bij 'Eerste instroomdatum' eventueel de datum in waarop de opleiding voor het eerst kan worden gevolgd.
 11. Vul bij 'Eigen naam opleiding' eventueel de naam in die wordt gebruikt in het maatschappelijk verkeer, bijvoorbeeld op de website. Als u geen eigen naam invult zal de opleidingsnaam getoond worden. 
 12. Vul bij 'Internationale naam' eventueel de Internationale naam in. Als u geen eigen Internationale naam invult zal de opleidingsnaam getoond worden.
 13. Vul bij 'Afwijkende opleidingsduur' eventueel de afwijkende duur van de opleiding in als deze anders is dan geregistreerd in de opleidingseenheid en selecteer de eenheid. De afwijkende-opleidingsduureenheid is de eenheid waarin de studieduur wordt uitgedrukt: uur, dag, week, maand of jaar.
 14. Selecteer bij 'Opleidingskenmerk' eventueel het opleidingskenmerk.
 15. Selecteer bij 'Doorlopende leerlijn' eventueel de doorlopende leerlijn.
 16. Selecteer bij 'Doorlopende leerlijn VMBO MBO' eventueel de doorlopende leerlijn VMBO MBO.
 17. Vul bij "Samenwerkende onderwijsaanbieder" eventueel de onderwijsaanbiedercode in van de onderwijsaanbieder waarmee de opleiding gezamenlijk wordt aangeboden (bijvoorbeeld als de opleiding een doorlopende leerlijn betreft).
 18. Vul bij 'Eigen omschrijving' eventueel de eigen omschrijving.
 19. Vul bij 'Begindatum' de datum in waarop de opleiding is opgenomen in de catalogus van de onderwijsaanbieder. Als u deze datum niet aanpast ligt de begindatum automatisch 7 dagen in de toekomst.
 20. Vul bij 'Einddatum' eventueel de einddatum van de aangeboden opleiding in. Dit is de laatste dag dat de opleiding gegeven wordt. Als deze nog niet bekend is, dan kunt u dit veld leeg laten. 
 21. Controleer de invoervelden en klik op 'Bewaar.

U hebt nu een nieuwe aangeboden opleiding geregistreerd. RIO maakt automatisch een aangebodenopleidingscode aan, deze code ziet u in het scherm als u op de aangeboden opleiding klikt. Het format van deze code is altijd 1234578-90ab-cdef-1234-567890ABCDEF (een UUID).

Wilt u meer aangeboden opleidingen registreren? Voer dan bovenstaande stappen 4 t/m 21 opnieuw uit. Herhaal dit totdat u alle aangeboden opleidingen hebt geregistreerd. 


Vragen?
Helpdesk RIO
Hebt u vragen over de registratie in RIO? Neem dan contact op met de helpdesk RIO van DUO:
 • mail: rio@duo.nl
 • telefonisch: 050 - 599 7738, optie 3 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur)

Helpdesk Security Service Desk (SSD)
Hebt u vragen over de beheer- en gebruikersrollen en autorisatie hiervan? Of kunt u niet inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk SSD van DUO:

Laatst gewijzigd op 21-05-2024