Vorige pagina

Registreren communicatiecontext Verwerkersovereenkomsten VO

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk om goede afspraken met leveranciers te maken over het verwerken van persoonsgegevens via verwerkersovereenkomsten. Via de Dienst Verwerkersovereenkomsten worden persoonsgegevens eenvoudig en veilig aangeboden aan uw schoolbestuur. Voor de dienst Verwerkingsovereenkomsten is er nu in RIO een communicatiecontext ingericht. Wij vragen u om uw contactgegevens bij deze nieuwe communicatiecontext in te vullen.

Hoe werkt het?
De leverancier  biedt via de Dienst Verwerkersovereenkomsten de verwerkersovereenkomst ter boordeling en ondertekening aan uw schoolbestuur. Uw schoolbestuur ontvangt een notificatie van de dienst over de verwerkersovereenkomst die klaarstaat. Voor de notificatie gebruikt de Dienst Verwerkersovereenkomsten de communicatiecontext die in RIO is ingevuld.

Welke contactgegevens?
Het advies is om bij de communicatiecontext  Verwerkersovereenkomsten een algemeen mailadres (dus geen persoonlijk e-mailadres) in te vullen die toegankelijk is voor de medewerkers die voor uw bestuur alle zaken over verwerkersovereenkomsten afhandelen. Bijvoorbeeld de functionaris gegevensbescherming. U kunt ook een e-mailadres gebruiken dat e-mails automatisch doorstuurt naar de juiste persoon. 

Het ingevulde e-mailadres wordt gebruikt door leveranciers wanneer u hebt aangegeven vragen te hebben over de verwerkersovereenkomst of deze afkeurt omdat u het er niet mee eens bent.

Gegevens niet openbaar
De nieuwe communicatiecontext Verwerkersovereenkomsten is ingericht om alle notificaties vanuit de dienst gerichter alleen te kunnen aanbieden aan uw schoolbestuur. De context is niet openbaar en wordt alleen gebruikt door Kennisnet voor de Dienst Verwerkersovereenkomsten.

Registreren
Voor het registreren van de communicatiecontext verwijzen wij u door naar de pagina 'Registreren contactgegevens VO'.

Meer informatie
Wilt u meer lezen over communicatiecontexten en de registratie in RIO? Dan verwijzen wij u door naar de pagina 'Wat zijn communicatiecontexten VO?' en de pagina 'Wat is overerving VO?'.

Vragen?

Hebt u vragen over het registreren van de communicatiecontexten? Dan kunt u contact opnemen met de RIO-helpdesk via het e-mailadres rio@duo.nl.

Voor meer informatie of vragen over de dienst Verwerkersovereenkomsten kunt u contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33. 


Laatst gewijzigd op 21-05-2024