Vorige pagina

Registreren onderwijsaanbieder VO

Een onderwijsaanbieder is een organisatie die het onderwijs verzorgt. Het doel van het registreren van een onderwijsaanbieder is om vast te leggen welke onderwijsaanbieders, namens het onderwijsbestuur, het onderwijs verzorgen. Het gaat hierbij om de naam van de organisatie die het onderwijs verzorgt. Gebruikt u meerdere namen, zoals organisatienamen of labels, om het opleidingsaanbod aan te bieden? Dan legt u meerdere onderwijsaanbieders vast.
Volg onderstaande stappen voor het registreren van een onderwijsaanbieder:
 1. Log in op Mijn DUO Zakelijk.
 2. Klik rechtsboven in het scherm op uw naam.
 3. Klik in het opengeklapte menu op 'RIO'.
 4. Klik op 'Mijn organisatie'. Als u voor meerdere organisaties geautoriseerd bent kunt u hier een keuze maken voor welke organisatie u gegevens wilt registreren.
 5. De organisatiestructuur verschijnt in beeld. Klik op 'Onderwijsaanbieder toevoegen'.

 6. Vul bij 'Naam' de naam van de onderwijsaanbieder in. Dit is de naam zoals de onderwijsinstelling bekend staat.
 7. Vul bij 'Internationale naam' eventueel de Internationale naam in. 
 8. Hebt u meerdere ? Kies de juiste erkenningen en/of keurmerken die gelden voor de betreffende onderwijsaanbieder. Hebt u één onderwijsinstellingserkenning? Dan kunt u hier geen keuze maken.
 9. Vul bij 'Oprichtingsdatum' de datum in waarop de onderwijsaanbieder is opgericht, dus vanaf wanneer deze aanbieder opleidingen aanbiedt. Let op: de oprichtingsdatum mag niet voor de datum van de erkenning liggen. 
 10. Controleer de invoervelden en klik op Bewaar.
U heeft nu een nieuwe onderwijsaanbieder geregistreerd. RIO maakt automatisch een onderwijsaanbiedercode aan, deze code ziet u in het scherm. Het format van deze code is altijd 999A999.
Vragen?
Helpdesk RIO
Hebt u vragen over de registratie in RIO? Neem dan contact op met de helpdesk RIO van DUO:
 • mail: rio@duo.nl
 • telefonisch: 050 - 599 7738, optie 3 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur)

Helpdesk Security Service Desk (SSD)
Hebt u vragen over de beheer- en gebruikersrollen en autorisatie hiervan? Of kunt u niet inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk SSD van DUO:

Laatst gewijzigd op 21-05-2024