Vorige pagina

Toevoegen opleidingsaanbod mbo/vavo

De organisatiestructuur is als volgt opgebouwd:
Het 
Onderwijsbestuur staat in de organisatie boven de Onderwijsaanbieder (zie afbeelding).
De volgorde van toevoegen is daarom altijd:

 1. Onderwijsbestuur
 2. Onderwijsaanbieder
 3. Onderwijslocaties
 4. Aangeboden opleidingen 

(Afbeelding)

 

Aangeboden opleiding toevoegen
Er moet vastgelegd worden welke opleiding(en) de Onderwijsaanbieder aanbiedt. 
Daarbij wordt een relatie gelegd met een (erkende) opleidingseenheid (wat) en is het mogelijk aan te geven waar deze opleiding wordt gegeven (Onderwijslocatie).
Tevens wordt aangegeven in welke vorm deze opleiding eventueel wordt aangeboden via de zogeheten Opleidingskenmerken

 1. Klik op ‘Mijn organisatie’ om naar de organisatiestructuur te gaan.
 2. Klik op ‘Aangeboden opleidingen’ onder de Onderwijsaanbieder waar een aangeboden opleiding moet worden toegevoegd.
  De aangeboden opleidingen die al geregistreerd zijn, worden hier getoond.
 3. Klik op ‘Aangeboden opleiding toevoegen’.
OF 
 1. Ga via de Organisatiestructuur naar de Onderwijsaanbieder waarbij een aangeboden opleiding moet worden toegevoegd. 
 2. Klik in het menu van de Onderwijsaanbieder op ‘Aangeboden opleidingen’
  De aangeboden opleidingen die al zijn geregistreerd worden hier getoond.
 3. Klik op ‘Aangeboden opleiding toevoegen’.

U krijgt een vervolgscherm voor het opvoeren van een opleiding (zie hieronder).

Vervolgscherm Aangeboden opleiding toevoegen
RIO Vervolgscherm aangeboden opleiding toevoegen mbo 29-01-2021 
Sector 
Bij het veld ‘Sector’ kiest u voor de juiste sector.
Het systeem bouwt dan een selectielijst op met de opleidingen van de gekozen sector en er verschijnen meer sectorspecifieke velden. 
 
Opleiding
Bij het veld ‘Opleiding’ dient u een opleiding te kiezen uit de selectielijst of kunt u een opleiding zoeken via de zoekfunctie. 
 
Locatie (optioneel)
Het is optioneel om bij het veld ‘Locatie’ een locatie te kiezen uit de geregistreerde Onderwijslocaties. 
 
Eerste instroomdatum (optioneel)
Het is optioneel om bij dit veld de datum in te vullen waarop voor het eerst studenten de desbetreffende opleiding kunnen volgen.
Deze datum mag een datum in de toekomst zijn.
 
Eigen naam (optioneel)
U kunt hier de naam invullen van de Aangeboden Opleiding zoals deze gehanteerd wordt in het maatschappelijk verkeer, bijvoorbeeld op de website.
Als u geen eigen naam invult, zal de officiële opleidingsnaam worden getoond. 
 
Eigen internationale naam (optioneel)
Het is optioneel om hier de internationale naam van de Aangeboden Opleiding vast te leggen.
 
Afwijkende opleidingsduur omvang en eenheid (optioneel)
De afwijkende opleidingsduur omvang is de lengte van tijd van een opleiding uitgedrukt in studieduur eenheden. De afwijkende opleidingsduur eenheid is de hoeveelheid waarin de studieduur wordt uitgedrukt.
Het is optioneel om hier de afwijkende opleidingsduur omvang en eenheid vast te leggen. 
 
Leertraject ( alleen getoond bij mbo
U dient bij dit veld het leertraject van de desbetreffende opleiding vast te leggen.
Het leertraject is de manier waarop het onderwijsprogramma is ingericht.
De opties zijn:
 • Beroepsbegeleidende leerweg 
 • Beroepsopleidende leerweg
 • Beroepsopleidende leerweg in deeltijd
 • Gecombineerde  begeleidende leerweg 
 • Gecombineerde begeleidende leerweg in deeltijd 
 • Gecombineerde opleidende leerweg
 • Gecombineerde opleidende leerweg in deeltijd
 • Examendeelnemer
 • Overig onderwijs deeltijd
 • Overig onderwijs 
 
MBO niveau (optioneel) (alleen getoond bij mbo)
U kunt hier het niveau van beroepsuitoefening van de desbetreffende opleiding vast te leggen.
De opties zijn:
 • MBO-Assistent
 • MBO Basisberoep
 • MBO Vakopleiding
 • MBO Middenkader/specialist 
 
Toelatingseisen
Bij dit veld moet worden aangegeven of er toelatingseisen zijn voor studenten voor de desbetreffende Aangeboden Opleiding. 
 
Toegankelijkheid
Bij dit veld moet gekozen worden of de Aangeboden Opleiding toegankelijk is voor iedereen of alleen voor een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld alleen voor werknemers van een specifiek bedrijf).  
 
Doorlopende leerlijnen vmbo mbo
Hier leg je de leerroute vast.
Onder deze leerlijnen kunnen meerdere leerlijnen in het vmbo mbo worden gehangen zoals:
 • Doorlopende leerroute
 • Geïntegreerde leerroute
Samenwerkende Onderwijsaanbiedercode (optioneel)
 
Begindatum
Vul bij het veld ‘Begindatum’ de begindatum van de aangeboden opleiding in.
Deze datum mag in het verleden liggen (namelijk de datum waarop de Aangeboden Opleiding voor het eerst werd aangeboden door de Onderwijsaanbieder op de gekozen Onderwijslocatie).
 
 • Klik op ‘Bewaar’ om de gegevens vast te leggen.