Vorige pagina

Wijzigen en beëindigen Onderwijsaanbieder mbo/vavo

U kunt wijzigingen doorvoeren in de algemene gegevens van de Onderwijsaanbieder en de gegevens van het bijbehorend bestuur wijzigen. 

Wijzigen algemene gegevens Onderwijsaanbieder
 1. Klik in de organisatiestructuur op de Onderwijsaanbieder waarbij gegevens gewijzigd moeten worden. 
 2. Klik op ‘wijzig’.
 3. U kunt de naam en internationale naam wijzigen. 
 4. Leg de ingangsdatum van de wijziging vast.
 5. Klik op ‘bewaar’ om de gegevens vast te leggen.
Wijzigen gegevens bijbehorend bestuur
 1. Klik op ‘wijzig’ bij het bijbehorend bestuur in de gegevens van de Onderwijsaanbieder
  U kunt hier een Onderwijsbestuur toevoegen of verwijderen. 
 2. Kies een onderwijsbestuur uit de selectielijst of met de zoekfunctie om een Onderwijsbestuur toe te voegen.

  Door het toevoegen van een Onderwijsbestuur heeft de Onderwijsaanbieder meerdere Onderwijsbesturen.
  Dit is bijvoorbeeld het geval bij Onderwijsaanbieders die in een samenwerking tussen meerdere Onderwijsbesturen zitten (samenwerkingsschool). 

  Alle gekoppelde Onderwijsbesturen hebben het recht om de betreffende Onderwijsaanbieder te wijzigen of om er bijvoorbeeld Aangeboden Opleidingen voor op te voeren.

 3. Leg de datum van de wijziging in het Onderwijsbestuur vast
 4. Klik op ‘bewaar’ om de gegevens vast te leggen
Beëindigen van een Onderwijsaanbieder
 1. Klik op ‘Beëindig Onderwijsaanbieder’ om de gegevens van een Onderwijsaanbieder te beëindigen.
  Er moet altijd een datum beëindiging vastgelegd worden.