Vorige pagina

Wijzigen en beëindigen Onderwijsbestuur mbo/vavo

Gegevens Onderwijsbestuur aanpassen
U kunt aanvullend een naam registreren die gebruikt wordt in het maatschappelijk verkeer wanneer deze afwijkt van de naam die in het Handelsregister staat. 
  • Klik op ‘wijzig’ om wijzingen vast te leggen in de algemene gegevens van het Onderwijsbestuur.

Het is mogelijk om hier de naam en eventueel een internationale naam vast te leggen of te wijzigen.

Er moet altijd een ingangsdatum van de wijziging meegegeven worden. 
Deze datum mag niet voor de systeemdatum liggen. 
Historie en toekomstige wijzigingen
Hier staan de tijdgebonden wijzigingen.
Deze zijn te raadplegen voor bijvoorbeeld de gegevens van het Onderwijsbestuur, maar ook voor de gegevens die het Handelsregister aan DUO doorgeeft.