Vorige pagina

Wijzigen en beëindigen van een Onderwijslocatie mbo/vavo

RIO Wijzigen en beëindigen van een Onderwijslocatie mboVAVO 29-01-2021

Wijzigen van een Onderwijslocatie
 1. Klik in het menu van het Onderwijsbestuur op ‘Onderwijslocatiegebruik
 2. Klik op de te wijzigen onderwijslocatie
 3. Klik op ‘wijzig’.
  Wijzig de gegevens die gewijzigd moeten worden 
 4. Leg de ingangsdatum van de wijziging vast
  Deze datum mag niet voor de systeemdatum liggen.
  Dit moet de huidige datum zijn of een datum in de toekomst.
 5. Klik op ‘bewaar’ om de gegevens vast te leggen. 
Beëindigen van een Onderwijslocatie
 1. Klik op ‘Beëindig Onderwijslocatie’ om de gegevens van een Onderwijslocatie te beëindigen.
  Er moet altijd een datum beëindiging vastgelegd worden.
  Deze datum mag niet voor de systeemdatum liggen.
  Dit moet de huidige datum zijn of een datum in de toekomst.