Vorige pagina

Doorlopende leerlijnen

Doorlopende leerlijnen basisonderwijs
Voor het reguliere basisonderwijs bestaan de volgende doorlopende leerlijnen als opleidingskenmerk:
  • Tienerschool (experiment / beschikking)
  • Schakelklas po-vo.
De toevoeging beschikking geeft aan dat als leerlingen onderwijs volgen waarop het kenmerk van toepassing is, dat dit dan als verplicht gegeven in ROD (Registratie Onderwijsdeelnemers, voorheen BRON) moeten worden geregistreerd. Er moet dan ook een corresponderende aangeboden opleiding zijn in RIO waar dit kenmerk in is opgenomen.

Bij het opleidingskenmerk Tienerschool geldt dat er een samenwerkende onderwijsaanbieder bij de aangeboden opleiding in RIO wordt geregistreerd.

Doorlopende leerlijnen voortgezet speciaal onderwijs

Voor het voortgezet speciaal onderwijs bestaan de volgende doorlopende leerlijnen als opleidingskenmerk:

  • Doorlopende leerroute vmbo-mbo (licentie)
  • Geïntegreerde leerroute vmbo-mbo (licentie).

De toevoeging licentie geeft aan dat als leerlingen onderwijs volgen waarop het kenmerk van toepassing is, dat dit dan als verplicht gegeven in ROD (Registratie Onderwijsdeelnemers, voorheen BRON) moeten worden geregistreerd. Er moet dan ook een corresponderende aangeboden opleiding zijn in RIO waar dit kenmerk in is opgenomen.

Bij de opleidingskenmerken Doorlopende leerroute vmbo-mbo en Geïntegreerde leerroute vmbo-mbo geldt dat er een samenwerkende onderwijsaanbieder bij de aangeboden opleiding in RIO wordt geregistreerd.

De twee leerroutes vmbo-mbo zijn exclusief voor de overgang van het vso naar het mbo en volgen in RIO en ROD dezelfde regels qua registratie als die bestaan voor deze leerroutes in het reguliere vo.

Binnen de leerroutes vmbo-mbo is er sprake van een Fase. Fase geeft bij de doorlopende leerroute vmbo-mbo en bij de geïntegreerde leerroute vmbo-mbo aan of de vso-onderwijsaanbieder verantwoordelijk is voor de leerling dan wel de mbo-onderwijsaanbieder. Fase is een verplicht gegeven in ROD bij deze twee doorlopende leerlijnen. In RIO wordt fase niet geregistreerd (is daar geen issue).

In het speciaal onderwijs zijn geen van de genoemde doorlopende leerlijnen mogelijk.