Vorige pagina

Handige tips

Meerdere sectoren onder één bestuur (po/vo)
Wanneer er meerdere sectoren onder één bestuur vallen kunnen gegevens gewijzigd worden voor beide sectoren. Het is echter niet de bedoeling om de gegevens van vo te wijzigen omdat deze automatisch uitgewisseld worden. Wanneer de informatie in het LAS en RIO niet meer gelijk is, leidt dit tot problemen met bijvoorbeeld de BRON uitwisseling of verzuimmeldingen. 

Wijzigingen voor een vo-onderwijsaanbieder moeten opgevoerd worden via het LAS. Die gegevens worden via het LAS doorgegeven aan RIO. 
Wijzigingen voor een po-onderwijsaanbieder moeten opgevoerd worden via het RIO-portaal.
Gaat het om een onderwijsaanbieder die zowel po- als vo-opleidingen aanbiedt, dan kunt u het po-opleidingsaanbod toevoegen via het RIO portaal. Stem wel met de beheerder (indien u dit niet zelf bent) van het vo-LAS af als er bijvoorbeeld ook aanpassing in de naam, de gekoppelde locaties etc. nodig blijken te zijn. 
Samenwerkingsschool

Is er bij een onderwijsaanbieder sprake van twee besturen? Dan is het opvoeren van een samenwerkingsschool mogelijk.

De instructie voor het opvoeren van een samenwerkingsschool vindt u hier:  

Mbo/vavo 
Vo 
Po

Aandachtspunten bij sectoroverstijgende wijzigingen: 

 • RIO po beheerder mag nooit gegevens van een vo school wijzigen. De vo gegevens moeten gewijzigd worden in het LAS. 

 • Combi po-vo:
  Vo eerst de onderwijsaanbieder via het LAS vastleggen.
  Onderwijsaabiederscode doorgeven aan po zodat po de aangeboden opleiding in RIO kan registreren met de samenwerkende aanbiederscode. 

 • Combi po-po:
  Eerst moet één po de onderwijsaanbieder vastleggen.
  Onderwijsaabiederscode doorgeven aan de andere po zodat po de aangeboden opleiding in RIO kan registreren met de samenwerkende aanbiederscode.