Vorige pagina

Modelleervoorbeelden contactgegevens

Voorbeeld 1
Basisschool Ranonkel is een zogenoemde eenpitter. Het onderwijsbestuur heeft een eigen mailadres en daarom hebben onderwijsbestuur en onderwijsaanbieder elk een eigen communicatiecontext Algemeen. De overige communicatiecontexten zijn helder verdeeld tussen onderwijsaanbieder en onderwijsbestuur:

In schema: 
Communicatiecontexten voorbeeld 1

Voor bepaalde onderwerpen kunnen zowel het bestuur als de school worden benaderd (bijv. de restcategorie Algemeen), bekostiging wordt door het bestuur afgehandeld, toezicht door het bestuur, leerplicht door de school, etc. Voor Passend  Onderwijs kan afhankelijk van het onderwerp van de communicatie of het bestuur of de onderwijsaanbieder benaderd worden.
Omdat in het uiteindelijke RIO-register ook contactgegevens worden opgenomen (dat doen we nu nog niet in de modelleertool), weet elke instantie precies met welk onderdeel van Het Perspectief ze contact moeten zoeken voor welk onderwerp.

Voorbeeld 2

ScolaVitae heeft een onderwijsbestuur en is ingedeeld in twee onderwijsaanbiedersgroepen met allebei een groot aantal onderwijsaanbieders. Er is een centraal bureau en de onderwijsaanbiedersgroepen hebben allebei een klein regionaal administratief steunpunt.

Wanneer ScolaVitae helemaal geen contactgegevens invoert voor het onderwijsbestuur, zal RIO de contactgegevens tonen die zijn ingevoerd in het Handelsregister.

Wanneer ScolaVitae alleen de communicatiecontext Algemeen met contactgegevens vult en iemand zoekt contactgegevens van een andere communicatiecontext, dan zal hij in RIO uiteraard alleen de communicatiecontext Algemeen zien staan en kan hij gebruik maken van de bijbehorende gegevens. Dit geldt ook op het niveau van de onderwijsaanbieders en onderwijsaanbiedersgroepen.

Het is in RIO verder zo geregeld dat als op het niveau van het onderwijsbestuur of de onderwijsaanbiedersgroep een communicatiecontext wordt gevuld, bijvoorbeeld die van Algemeen, dan gelden deze contactgegevens ook voor de onderliggende onderwijsaanbieders.

Bij ScolaVitae worden de communicatiecontexten Bekostiging, OCW/DUO en RIO-beheer afgehandeld op het niveau van het onderwijsbestuur. Facturatie voor de onderwijsaanbieders gebeurt op de regionale bureaus. Als RIO op deze manier wordt ingevuld, overerven de onderwijsaanbieders deze verschillende contactgegevens automatisch.

De onderwijsaanbieders en regionale bureaus van ScolaVitae hebben hun eigen algemene contactgegevens. De communicatiecontexten Toezicht, Leerplicht/RMC en Leerlingzaken worden door de onderwijsaanbieders zelf afgehandeld en ze hebben daarvoor aparte aanspreekpunten met eigen contactgegevens.

In schema:
Communicatiecontexten voorbeeld 2