Vorige pagina

Onderwijsconcepten

Het primair onderwijs kent als opleidingskenmerken de volgende onderwijsconcepten:
 • Dalton
 • Montessori
 • Jenaplan
 • International Primary Curriculum
 • Vrije school
 • Agora
 • Freinet
 • Hoogbegaafdheidsonderwijs.
Vastlegging in RIO is niet verplicht maar vanuit oogpunt van datakwaliteit wel sterk aanbevolen, omdat deze gegevens voor beleids- en toezichtsdoeleinden relevant zijn.

De waardelijst opleidingskenmerken van de type onderwijsconcepten is een eerste opzet gebaseerd op die van het vo aangevuld met relevante concepten die in Vensters-po worden gehanteerd. Rondvraag binnen het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs heeft voorlopig uitgewezen dat bovengenoemde onderwijsconcepten daar in de praktijk niet voorkomen.

Onderwijsconcepten worden niet door het Ministerie van OCW erkend, maar kennen meestal wel een ander erkennende of accrediterende instantie.

Voor ROD (Registratie Onderwijsdeelnemers, voorheen BRON) is in het besluit en de regeling vastgelegd dat de volgende concepten niet mogen worden ingewonnen bij de inschrijving:
 • Vrije school - vanwege de vermeende overlap met de denominatie
 • International Primary Curriculum - vanwege het vermeende commerciĆ«le karakter van de overkoepelende organisatie
 • Hoogbegaafdheidsonderwijs - vanwege de mogelijke inbreuk op de privacy van de leerlingen die dit onderwijs volgen.

Voor deze drie concepten is nadere afstemming tussen het ministerie, het onderwijsveld en de Inspectie van het Onderwijs gaande om ze op termijn wel te mogen inwinnen.