Vorige pagina

RIO Beheerdersrollen


Alle RIO beheerders hebben de volgende beheerdersrollen:

 • Beheerder RIO Algemeen
De hieronder genoemde gebruikersrollen kunnen worden uitgedeeld aan medewerkers:

 • RIO beheren onderwijsbestuur
 • RIO beheren contactadres
 • RIO beheren samenwerkingsvorm
 • RIO RPL context instellingen
 • RIO beheren onderwijsaanbiedersgroep
 
Als binnen de onderwijsorganisatie (deels) gegevens over Onderwijsaanbieders, Onderwijslocatiegebruik of Aangeboden Opleidingen beheerd worden via het RIO portaal, dan moet de beheerder ook beschikken over de volgende beheerdersrol:

 • Beheerder RIO Selfservice
De hieronder genoemde gebruikersrollen kunnen worden uitgedeeld aan medewerkers:

 • RIO beheren onderwijslocatiegebruik
 • RIO beheren onderwijsaanbieder
 • RIO beheren aangeboden opleiding
De hieronder genoemde gebruikersrol wordt uitgedeeld aan beheerders in het MBO/ HO en Particulier onderwijs.

 • Beheerder RIO Opleidingseenheid