Vorige pagina

RIO Beheerdersrollen


Alle RIO beheerders hebben de volgende beheerdersrollen:

  • Beheerder RIO Algemeen
De hieronder genoemde gebruikersrollen kunnen worden uitgedeeld aan medewerkers:

  • RIO beheren onderwijsbestuur
  • RIO beheren contactadres
  • RIO beheren samenwerkingsvorm
  • RIO RPL context instellingen
  • RIO beheren onderwijsaanbiedersgroep
 
Als binnen de onderwijsorganisatie (deels) gegevens over Onderwijsaanbieders, Onderwijslocatiegebruik of Aangeboden Opleidingen beheerd worden via het RIO portaal, dan moet de beheerder ook beschikken over de volgende beheerdersrol:

  • Beheerder RIO Selfservice*
De hieronder genoemde gebruikersrollen kunnen worden uitgedeeld aan medewerkers:

  • RIO beheren onderwijslocatiegebruik
  • RIO beheren onderwijsaanbieder
  • RIO beheren aangeboden opleiding

* De beheerdersol ‘Beheerder RIO Selfservice’ is al toegekend aan instellingen waarvan bekend is dat ze gegevens registreren en beheren in het RIO portaal.
Instellingen die deze beheerdersrol nog niet toegekend hebben gekregen, kunnen die aanvragen door een e-mail te sturen naar de RIO helpdesk.