Vorige pagina

Stappenplan fusie

Bij een fusie zullen eerder opgevoerde onderwijsaanbieders van het ene bestuur naar het andere bestuur moeten verhuizen in RIO. Hier is geen geautomatiseerde oplossing voor. 

In dit stappenplan staat beschreven hoe u dit handmatig in het RIO portaal kunt oplossen, zonder dat u opnieuw onderwijsaanbieders en aangeboden opleidingen hoeft aan te maken.
Overleg met uw softwareleverancier welke acties u aan de kant van uw LAS/SIS moet uitvoeren.

Als voorbeeld hanteren we een fusie tussen bestuur A (bv ROC Twente) met bestuur B (Stichting Appl). 

Stap 1
Met de RIO rol ‘RIO Beheren samenwerkingsvorm’ maakt u per onderwijsaanbieder een koppeling met het bestuur B.
U vinkt in het scherm het tweede bestuur aan.

Stap 1 SPFJ21 afb 1

Stap 1 SPFJ21 afb 2 Stap 1 SPFJ21 afb 3

 
Hangt de onderwijsaanbieder ook in een onderwijsaanbiedergroep, dan dient u de volgende stap ook te doorlopen.
Om de onderwijsaanbieder uit de onderwijsaanbiedergroep te verwijderen dient u de rol ‘RIO Beheren onderwijsaanbiedergroep’ aan uw account te hangen.

Stap 1 SPFJ21 afb 4

Door op wijzigen bij de onderwijsaanbiedergroep te klikken en vervolgens op wijzigen bij ‘Bijbehorende onderwijsaanbieder’ te selecteren krijgt u een scherm met onderwijsaanbieders die onder de groep vallen. 

Stap 1 SPFJ21 afb 5

De onderwijsaanbieder die naar een ander onderwijsbestuur is omgehangen kunt u verwijderen door op de X te klikken.

Stap 1 SPFJ21 afb 6
 
Om de wijziging door te voeren dient u nog op ‘Bewaar’ te klikken.

Stap 1 SPFJ21 afb 7

De betreffende onderwijsaanbieder is niet meer zichtbaar in de organisatiestructuur van het oude onderwijsbestuur.
Stap 2

Beëindig onderwijslocatiegebruik bij het oude bestuur voor onderwijslocaties die vanaf de overgangsdatum niet meer binnen dat onderwijsbestuur gebruikt worden (kan via scherm, of via M2M)

Stap 2 SPFJ21 afb 1


Stap 2 SPFJ21 afb 2


Stap 2 SPFJ21 afb 3


Stap 2 SPFJ21 afb 4
Stap 3

Alle contactgegevens van onderwijsbestuur A kunnen worden beëindigd per de overgangsdatum.

Stap 3 SPFJ21 afb 1


Stap 3 SPFJ21 afb 2


Stap 3 SPFJ21 afb 3
Stap 4

In dezelfde transactie als waarin u de koppeling hebt gelegd, kunt u het Bestuur A verwijderen bij de onderwijsaanbieder.

Stap 4 SPFJ21 afb 1

Stap 5

Heeft u de koppeling voor alle onderwijsaanbieders succesvol gelegd met het bestuur B, dan beëindigt u het onderwijsbestuur met de rol ‘RIO beheren onderwijsbestuur’ met als ingangsdatum de dag van muteren. De volgende dag is de oude koppeling niet meer zichtbaar.

Stap 5 SPFJ21 afb 1


Stap 5 SPFJ21 afb 2

Met deze oplossing worden de onderwijsaanbieders en daar aangekoppelde aangeboden opleidingen van bestuur A naar bestuur B overgeheveld. De onderwijslocaties zullen onder het nieuwe bestuur opnieuw moeten worden toegevoegd en pas indien nodig en gewenst de contactgegevens aan van de relevante communicatiecontexten van het nieuwe onderwijsbestuur.