Vorige pagina

Toevoegen onderwijsaanbieder/onderwijsaanbiedersgroep po

De onderwijsorganisatie van een onderwijsinstelling bestaat in RIO-termen uit:

• Een onderwijsbestuur
• Een of meer onderwijsaanbiedersgroepen (facultatief)
• Een of meer onderwijsaanbieders

In het onderwijs zijn in de dagelijkse praktijk ook de uit de onderwijserkenningen afstammende termen bevoegdgezag(erkenning) en onderwijsinstellingserkenning van groot belang. Zij vormen de WIE MAG-dimensie van het RIO-model. Vandaar dat deze ook wordt meegenomen in de RIO-registratie.

Link naar naslag modelleren.

(Afbeelding)

 

Onderwijsaanbieder toevoegen
Het doel van het toevoegen van een Onderwijsaanbieder/ Onderwijsaanbiedergroep is om vast te leggen welke onderwijsaanbieders namens het Onderwijsbestuur onderwijs verzorgen. 

Voordat een Onderwijsaanbieder toegevoegd kan worden moet er eerst een registratie van het Onderwijsbestuur zijn. (zie stap hierboven)
Het Onderwijsbestuur ligt in de organisatiestructuur namelijk boven de Onderwijsaanbieder.

 1. Klik op ‘Mijn organisatie’ om naar de organisatiestructuur te gaan. 
 2. Klik op ‘Onderwijsaanbieder toevoegen’. 
 3. Vul hier de naam van de Onderwijsaanbieder in zoals deze in het maatschappelijk verkeer gebruikt wordt.
  Het vak voor de Internationale naam is niet verplicht.
 4. Kies de Onderwijsinstellingserkenning onder licentie waarvan de Onderwijsaanbieder opleidingen verzorgt
 5. Leg de Oprichtingsdatum van de Onderwijsaanbieder vast
 6. Klik op ‘Bewaar’ om de gegevens vast te leggen.

PSC 1.2 Onderwijsaanbieder toevoegen 2 erkenningen
Onderwijsaanbiedersgroep toevoegen
In sommige gevallen, met name bij grote besturen, is er ook een clustering van diverse Onderwijsaanbieders (scholengemeenschap, onderwijsgroep et cetera) herkenbaar die een eigen identiteit (en vaak ook naam en adresgegevens) heeft en die voor een aantal taken aangestuurd wordt door een eigen directie ten opzichte van het formele bevoegd gezag.
Dit is de zogeheten Onderwijsaanbiedergroep
 
Als er binnen een Onderwijsbestuur zo’n organisatorische eenheid bestaat, kan dat via deze functie vastgelegd worden. 
 
Voordat een Onderwijsaanbieder opgevoerd kan worden moet er eerst een registratie van het Onderwijsbestuur zijn.
Het Onderwijsbestuur ligt in de organisatiestructuur namelijk boven de Onderwijsaanbieder.
 
 1. Klik op ‘Mijn organisatie’ om naar de organisatiestructuur te gaan. 
 2. Klik op ‘Onderwijsaanbiedergroep toevoegen’ (onderaan de organisatiestructuur).
 3. Vul hier de naam van de Onderwijsaanbiedergroep in zoals deze in het maatschappelijk verkeer gebruikt wordt. 
 4. Kies de Onderwijsinstellingserkenning onder licentie waarvan de Onderwijsaanbiedergroep opleidingen verzorgt
 5. Leg de oprichtingsdatum van de Onderwijsaanbiedergroep vast
 6. Klik op ‘bewaar’ om de gegevens vast te leggen. 
PSC 1.2 Onderwijsaanbieder toevoegen 2 erkenningen