Vorige pagina

Wijzigen en beëindigen van een Onderwijslocatie po

Wijzigen van een Onderwijslocatie
 1. Klik in het menu van het Onderwijsbestuur op ‘Onderwijslocatiegebruik
 2. Klik op de te wijzigen onderwijslocatie
 3. Klik op ‘wijzig’.
  Wijzig de gegevens die gewijzigd moeten worden 
 4. Leg de ingangsdatum van de wijziging vast
  Deze datum mag niet voor de systeemdatum liggen.
  Dit moet de huidige datum zijn of een datum in de toekomst.
 5. Klik op ‘bewaar’ om de gegevens vast te leggen. 
Beëindigen van een Onderwijslocatie
 1. Klik op ‘Beëindig Onderwijslocatie’ om het gebruik van de onderwijslocatie te beëindigen.
  Er moet altijd een datum beëindiging vastgelegd worden. Deze datum mag niet voor de eerder ingevoerde datum liggen.
  Dit moet de huidige datum zijn of een datum in de toekomst.
RIO wijzigen-beeindigen van een Onderwijslocatie PO