Vorige pagina

Wijzigen en beëindigen van een Onderwijslocatie po

Wijzigen van een Onderwijslocatie
 1. Klik in het menu van het Onderwijsbestuur op ‘Onderwijslocatiegebruik
 2. Klik op de te wijzigen onderwijslocatie
 3. Klik op ‘wijzig’.
  Wijzig de gegevens die gewijzigd moeten worden 
 4. Leg de ingangsdatum van de wijziging vast
  Deze datum mag niet voor de systeemdatum liggen.
  Dit moet de huidige datum zijn of een datum in de toekomst.
 5. Klik op ‘bewaar’ om de gegevens vast te leggen. 
Beëindigen onderwijslocatiegebruik
 1. Ga naar uw Onderwijsbestuur in RIO.
  U vindt het onderwijsbestuur onder ‘Mijn organisaties’.
 2. Klik in het linkermenu op ‘Onderwijslocatiegebruik’.
  U ziet een overzicht van alle uw geregistreerde onderwijslocatiescodes onder uw bestuur. 
 3. Klik op de onderwijslocatiecode waarvan u het gebruik wilt beëindigen. 
 4. Klik op ‘Beëindig Onderwijslocatiegebruik’.
  U ziet de gegevens van de onderwijslocatie en de bijbehorende vestigingserkenning(en). 
 5. Zijn er meerdere vestigingen die gebruik maken van dezelfde onderwijslocatie?
  Klik dan de vestiging die gebruik blijft maken van de locatie weg. Controleer of de vestiging waarvan u het onderwijslocatiegebruik wilt beëindigen, in het scherm staat.
 6. Vul de einddatum vervolgens in bij ‘Wijzig datum’. Gebruik altijd de datum van het 31 juli van het betreffende schooljaar. 
 7. Klik op ‘Bewaar’. 
 8. Het overzichtsscherm ‘Onderwijslocatiegebruik’ opent.
  Controleer in dit scherm of bij de bijbehorende vestiging de melding staat: ‘Beëindigd per 31-7-xxxx’.