Vorige pagina

RIO raadplegen communicatiecontexten

Deze handleiding is voor personen die RIO als informatiebron gebruiken en die de contactgegevens, zoals die zijn vastgelegd per communicatiecontext, willen raadplegen. 

Rollen

Om de contactgegevens te kunnen raadplegen, moet men een van onderstaande raadpleegrollen in Mijn DUO hebben:

Raadpleegrol Communicatiecontext
Verzuimloket behandelaar LP RPL RIO context Leerplicht    (Gemeente)
Verzuimloket behandelaar LP/RMC
Verzuimloket behandelaar RMC
Inspecteur RPL RIO context Toezicht    (IvhO)
Gebruiker SBB RPL RIO context BPV    (SBB)


Stap 1 Inloggen
 • Ga naar DUO Zakelijk.
 • Ga naar ‘Log in’.
 • Log in op Mijn DUO.
 • Klik in het blok Alle onderwerpen op ‘RIO’.
RIO menu (RIO Raadplegen) 29-01-2021 
Stap 2 Zoeken en vinden
 • Klik op Zoeken en vinden
  Het zoekscherm opent:
  RIO Zoekscherm RIO (RIO Raadplegen) 29-01-2021  

U kunt zoeken op 

 • Nummer (bijvoorbeeld BRIN-nummer),
 • Naam
 • Postcode
 • Plaatsnaam

 • Vul een zoekterm in en klik op [Enter].
Het resultatenscherm opent.

Zoeken op een instellingscode (BRIN-nummer) geeft andere resultaten, dan zoeken op bijvoorbeeld naam.
Dit heeft te maken met de opbouw van RIO. 
Stap 3 Resultatenscherm
De resultaten van een zoekopdracht zien er als volgt uit:
(Van links naar rechts, zie afbeelding hieronder)
RIO Voorbeeld resultatenlijst (RIO Raadplegen) 29-01-2021
Kenmerk      
Het kenmerk bestaat uit cijfers en/of letters.
Verschillende combinaties cijfers en letters verwijzen altijd naar een bepaald type.
Dit kan bijvoorbeeld een onderwijsaanbieder (A) zijn of een onderwijsbestuur (B). 

 • Een onderwijsaanbieder heeft altijd een code: 999A999
 • Een onderwijsaanbiedergroep (VO) heeft altijd een code: 999G999
 • Een onderwijsbestuur heeft altijd een code: 999B999
 • Voor een erkende onderwijsinstelling geldt: 99XX (= BRIN-nummer. bv 21AZ)
 • Een erkende vestiging is 99XX99 (= bv 21AZ00)
Naam
Naam van de opleiding/organisatie

Type       
Type opleiding of type instelling 
Ieder type heeft zijn eigen kenmerk (zie Kenmerk hierboven)

Plaats         
Formeel adres van de instelling

Status       
Is de opleiding nog actief of is deze beëindigd

Filter op
In de zoekresultaten kan op dit moment gefilterd worden op ‘opleidingen’ en ‘onderwijsorganisaties’. De optie actieve status staat standaard aangevinkt.
Zonder filter worden alle zoekresultaten getoond.
 • Klik op de naam van de gezochte opleiding/organisatie om verder te gaan.
Stap 4 Resultaatdetail

De contactgegevens kunt u vinden bij het onderwijsbestuur of een onderwijsaanbieder. We leggen u uit hoe u beide raadpleegt.

Onderwijsbestuur

Nadat u op de naam van het onderwijsbestuur hebt geklikt klikt u op details.

 • Klik hier op contactgegevens
Print stap 4.1 onderwijsbestuur

Het volgende scherm verschijnt, hier kunt u de contactgegevens van het onderwijsbestuur raadplegen.

Print stap 4.2 onderwijsbestuur contactgegevens

Onderwijsaanbieder

Wanneer u op de betreffende onderwijsaanbieder klikt, opent onderstaand detailscherm automatisch

 • Klik op contactgegevens 

Print stap 4.1 onderwijsaanbieder

Onderstaand scherm verschijnt, hier kunt u de contactgegevens van de onderwijsaanbieder raadplegen.

Print stap 4.2 onderwijsaanbieder contactgegevens