Vorige pagina

Starten met RIO (Het 6 stappenplan voor vo, mbo en vavo)

In RIO gaat u voor uw onderwijsinstelling de onderwijsaanbieder(s), de onderwijslocatie(s) en de contactgegevens vullen.

Er zijn twee manieren om de gegevens in RIO te beheren: via het eigen administratiesysteem of via het RIO portaal.

Beheer via LAS/SIS
Maakt uw onderwijsinstelling gebruik van een administratiesysteem (dat ook wel Leerlingenadministratiepakket (LAS) of Studentinformatiesysteem (SIS) wordt genoemd), dan kunt u bij het vullen van de RIO-gegevens bij uw softwareleverancier terecht voor handleidingen en support. Voordat u op deze manier de gegevens in RIO gaat vullen, moet uw bestuur een mandaat in het Onderwijs serviceregister Link opent externe pagina (OSR) hebben vastgelegd.

Beheer via RIO portaal
Beschikt uw onderwijsinstelling niet over een administratiesysteem waarmee u de gegevens in RIO kunt beheren, dan doet u dit rechtstreeks in het RIO portaal.

Volg onderstaande stappen voor het vullen van RIO via het RIO portaal. 

Per stap staat een link naar de handleiding.

1. Koppel de juiste rollen en kenmerken aan de gebruikers
Voordat aanbieders, locaties en opleidingen geregistreerd kunnen worden in RIO via het RIO portaal moeten eerst de benodigde rollen en kenmerken gekoppeld worden aan de gebruikers in MijnDUO.
 
Een gebruiker in MijnDUO heeft een bepaalde beheerdersrol nodig om wijzigingen aan te kunnen brengen.
Daarnaast is het van belang dat deze gebruiker met zijn rol gekoppeld wordt aan een bepaald organisatorisch selectiekenmerk.

2. Voer de onderwijsaanbieders of onderwijsaanbiedergroepen op
Het doel van het toevoegen van een onderwijsaanbieder(groep) is om vast te leggen welke onderwijsaanbieders(groepen) namens het onderwijsbestuur onderwijs verzorgen. 

3. Voer de onderwijslocaties op

Het doel van het toevoegen van een onderwijslocatie is om vast te leggen op welke locaties van een onderwijsaanbieder onderwijs gegeven wordt. In het po is het opvoeren van een onderwijslocatie verplicht.

4. Voer de aangeboden opleidingen op
Er moet vastgelegd worden welke opleiding(en) de onderwijsaanbieder aanbiedt. Daarbij wordt een relatie gelegd met een (erkende) opleidingseenheid (wat) en is het mogelijk aan te geven waar deze opleiding wordt gegeven (onderwijslocatie).
Tevens wordt aangegeven in welke vorm deze opleiding eventueel wordt aangeboden via de zogeheten opleidingskenmerken
5. Controleer de gegevens van het onderwijsbestuur en voer de contactgegevens op
DUO registreert de erkenning van een bevoegd gezag op basis van de gegevens in het Handelsregister. Binnen RIO worden de gegevens van de bevoegd gezag erkenning opgenomen als Onderwijsbestuur. 
Het bevoegd gezag kan de contactgegevens en een naam bij het onderwijsbestuur registreren.


Handige tips

Veelgestelde vragen en systeemmeldingen

Rollenoverzicht en toelichting