Vorige pagina

Wat is RIO?

In Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) worden de gegevens van de instellingen en opleidingen centraal, kwalitatief, betrouwbaar, logisch en eenduidig vastgelegd én beschikbaar gesteld, met als doel om overheid, instellingen én burgers van waardevolle gegevens te voorzien.

In RIO vindt u de juridische gegevens van onderwijsinstellingen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en niet OCW-erkende opleiders, aangevuld met gegevens die zij zelf kunnen aanpassen. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over hoe de instelling zich in de praktijk heeft georganiseerd of zich presenteert op hun eigen website. Veel van deze informatie is voor iedereen beschikbaar. Denk aan gemeentes, de Inspectie van het Onderwijs, CBS, accountants en uitgevers. Sommige informatie is alleen beschikbaar door in te loggen in RIO via Mijn DUO. Denk bijvoorbeeld aan specifieke contactpunten voor bijvoorbeeld een gemeente of Inspectie.

Welke gegevens vindt u in RIO?
 • De organisatiestructuur.
 • Contact en adressen.
 • Het opleidingsaanbod.
 • Samenwerkingsverbanden.
 • Erkenningen en keurmerken.
 • Licenties.
 • Codes voor onderwijsaanbieder en -locatie.


Welke gegevens legt u vast in RIO?
Uw organisatie
 • De onderwijsaanbieder(s).
 • Eventueel de onderwijsaanbiedersgroep.
 • Eventueel de onderwijsbegeleidingsaanbieder(s).
 • De communicatiecontexten (contactgegevens).
 • De onderwijslocatie(s).
 • Het onderwijslocatiegebruik.
Uw opleidingen
 • Eventueel de opleidingseenheden.
 • De aangeboden opleidingen.
 • Eventueel de cohorten.
Alle gegevens in één overzicht
RIO maakt het mogelijk om informatie vast te leggen in één registratie. 
Alle informatie over onderwijsaanbod, onderwijsinrichting en contactmogelijkheden voor instellingen zijn op één plek terug te vinden. Via een koppeling in RIO kan de informatie worden gedeeld met iedereen die deze informatie nodig heeft. Zo kan in een opslag gezien worden wat voor onderwijs er wordt gegeven, waar het onderwijs gegeven wordt door wie het onderwijs wordt gegeven en hoe er met de instelling contact opgenomen kan worden.

Erkenningen/keurmerken
Zowel DUO als keurmerkinstanties kunnen in RIO hun erkenningen/keurmerken vastleggen. Dit kan op het niveau van de instelling en ook op het niveau van de opleiding. Binnen RIO noemen we dit instellingserkenningen en opleidingserkenningen.

Omdat RIO onderwijs aanbiedt met een erkenning/keurmerk is dit een betrouwbare bron voor andere organisaties en afnemers (zoals Leeroverzicht, KiesMBO en studiekeuze123).

Alles in eigen beheer
Onderwijsinstellingen hebben in RIO de controle over hun gegevens met betrekking tot de inrichting van hun onderwijs. Instellingen voeren de gegevens zelf in en zijn niet afhankelijk van administratieve of juridische processen van anderen.

Voor wie?
De informatie in RIO is beschikbaar als Open Onderwijsdata. Dit betekent dat de informatie voor iedereen openbaar is die onderwijsinformatie wil afnemen. Bijvoorbeeld DUO, gemeenten, Studielink en Studiekeuze123.

Koppeling met andere registers
RIO is gekoppeld aan een tweetal officiële registers buiten het onderwijs:
 • Onderwijslocaties zijn gekoppeld aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Zo staan er geen verkeerde of niet-bestaande adressen in RIO. 
 • Onderwijsbesturen zijn gekoppeld aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Vragen?
Helpdesk RIO
Hebt u vragen over de registratie in RIO of over Raadplegen Instellingen en Opleidingen? Neem dan contact op met de helpdesk RIO van DUO:
 • mail: rio@duo.nl
 • telefonisch: 050 - 599 7738, optie 3 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur)

Helpdesk Security Service Desk (SSD)
Hebt u vragen over de beheer- en gebruikersrollen en autorisatie hiervan? Of kunt u niet inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk SSD van DUO:

Laatst gewijzigd op 02-11-2023