Vorige pagina

Toegang en gebruik testomgeving RIO HO

Met behulp van de testomgeving RIO kunt u de koppeling tussen de OOAPI en uw eigen administratie testen en vaststellen of de gegevens goed in RIO worden verwerkt. In deze handleiding is beschreven hoe u gebruik kunt maken van de testomgeving RIO.  

U kunt op twee manieren gebruik maken van de testomgeving van RIO:
 • U logt in met behulp van een token en de juiste beheerdersrollen en kunt zelf de benodigde gegevens opvoeren en wijzigen.
 • DUO voert voor u de gegevens op en u kunt de opgevoerde gegevens raadplegen.
Beide mogelijkheden en de afspraken over het gebruik van de testomgeving zijn hieronder beschreven.

1. Inloggen met een token
Instellingen die samen met een SIS-leverancier de keten acceptatie test uitvoeren of een eigen OOAPI endpoint implementeren kunnen een token aanvragen om toegang te krijgen tot de testomgeving. Het aantal tokens voor de testomgeving is beperkt waardoor we alleen aan deze ho-instellingen een token uitreiken. Is dit niet voor uw instelling van toepassing dan kan DUO voor u de gegevens opvoeren.
Zie hiervoor de werkwijze onder punt 2 van deze instructie.

Met behulp van de token kunt u zelf inloggen op de ‘self service schermen’ van RIO om de benodigde gegevens (onderwijsaanbieder(s) en onderwijslocatie(s)) op te voeren. Hoe u dit doet staat beschreven in het Stappenplan RIO HO.

Wilt u gebruik maken van een token dan kunt u een verzoek mailen naar de Helpdesk RIO, rio@duo.nl, voorzien van de volgende informatie:
 • Voor welke instelling is de token?
 • Voor welke SIS-leverancier gaat u de keten acceptatie test uitvoeren of implementeert uw instelling zelf een OOAPI endpoint?
 • Wanneer verwacht u met de testen te starten?
Per instelling wordt maximaal 1 token ter beschikking gesteld. Toekenning gebeurd op basis van beschikbaarheid en prioriteit.
Komt u in aanmerking voor een token dan ontvangt u van de Helpdesk RIO een aanvraagformulier voor de token en de beheerdersrollen. Op dit formulier vult u de gegevens in van de medewerker die voor uw instelling de gegevens op de testomgeving van RIO gaat vastleggen.

Zodra u de testen met uw SIS-leverancier of voor uw eigen OOAPI endpoint heeft afgerond retourneert u de token aan DUO zodat deze opnieuw kan worden ingezet voor de overige instellingen.

Heeft u de token ontvangen dan logt u met behulp van de token in op de testomgeving van Mijn DUO. Deze bereikt u met de volgende link: https://vt-zakelijk.duo.nl/zakelijk/portaal/dashboard/.
2. Opvoer van testgegevens door DUO

Als uw instelling niet in aanmerking komt voor een token kan DUO voor u de onderwijsaanbieder(s) en onderwijslocatie(s) opvoeren. De opgevoerde gegevens zijn voor iedereen te raadplegen, ook zonder token. Op die manier kunt u vaststellen of uw gegevens correct in RIO zijn opgenomen en of ook de gegevens die via de OOAPI koppeling in RIO worden opgenomen goed worden verwerkt.

Werkwijze:
 • U stuurt de Helpdesk RIO, rio@duo.nl, een mail waarin u aangeeft dat u gebruik wilt maken van de mogelijkheid dat DUO uw gegevens opvoert in de testomgeving RIO.
 • De Helpdesk RIO mailt u een overzicht waarin u de op te voeren gegevens noteert en een standaard mailbericht welke u samen met de gegevens retourneert en waarin u DUO machtigt de betreffende gegevens voor u op te voeren in de testomgeving.
 • DUO voert de gegevens voor u op. DUO streeft naar een doorlooptijd van maximaal 5 werkdagen. 
 • U ontvangt een bevestiging zodra de gegevens zijn opgevoerd en het verzoek de opgevoerde gegevens te controleren en te bevestigen aan DUO. 
Gegevens raadplegen
Zijn uw onderwijsaanbieders en onderwijslocaties opgevoerd door DUO dan kunt u deze zelf controleren door de gegevens in RIO te raadplegen. Ga hiervoor naar https://vt-zakelijk.duo.nl/portaal/zoeken-en-vinden/.
Wanneer u gebruikt maakt van de OOAPI koppeling en uw SIS-leverancier heeft de OOAPI koppeling gereed, dan kunt u in overleg met uw SIS-leverancier een test uitvoeren. U kunt dan vaststellen of ook die gegevens correct in RIO worden verwerkt.

Afspraken
Elke eerste dinsdag van de maand wordt de data op de testomgeving vervangen door een kopie van de productiedata van het voorgaande weekend. Hierdoor zijn wijzigingen die tot de laatste vrijdag voor het weekend zijn doorgevoerd op de productieomgeving ook zichtbaar op de testomgeving en kunt u testen met de meest recente data.

DUO voert maximaal twee maal de gegevens voor u op in de testomgeving. Eénmaal zodat u kunt zien hoe uw onderwijsaanbieder(s) en onderwijslocatie(s) in RIO worden getoond en éénmaal zodat u de keten acceptatie test met uw SIS-leverancier kunt uitvoeren.

Tip: voer, na een eventuele test, de onderwijsaanbieder(s) en onderwijslocatie(s) op in de productieomgeving van RIO.
Elke eerste dinsdag van de maand wordt een kopie van het voorgaande weekend met de productiedata op de testomgeving beschikbaar gesteld. Zo kunt u ook met de door u zelf ingevoerde gegevens de aansluiting met de OOAPI koppeling testen. 

3. Afspraken gebruik testomgeving

 1. De testomgeving is van maandag tot en met vrijdag beschikbaar van 8.00 – 18.00 uur.

 2. Elke eerste dinsdag van de maand wordt de data op de testomgeving vervangen door een kopie van de productiedata van het voorgaande weekend. Hierdoor zijn wijzigingen die tot de laatste vrijdag voor het weekend zijn doorgevoerd op de productieomgeving ook zichtbaar op de testomgeving en kunt u testen met de meest recente data.  De vervanging van de data vindt plaats in de loop van de 1e dinsdag van de maand.

 3. Informatie over updates, hotfixes, dataverversing of andere situaties worden door het Functioneel Beheer team van RIO met u gedeeld via een Slack kanaal. 

 4. Heeft u inhoudelijke vragen over RIO, het modelleren of het gebruik van de testomgeving dan kunt u deze stellen via de Helpdesk RIO. De helpdesk RIO is op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar op 050-599 7738. U kunt ook mailen naar rio@duo.nl.