Vorige pagina

Toegang en gebruik testomgeving RIO HO

In deze handleiding staat beschreven welke afspraken er zijn rondom het gebruik van de testomgeving en hoe u toegang tot de testomgeving aanvraagt.

Waar vindt u de testomgeving?
U logt in op de testomgeving van Mijn DUO. Deze bereikt u met de volgende link: https://vt-zakelijk.duo.nl/zakelijk/portaal/dashboard/.

In combinatie met de juiste beheerders- en gebruikersrollen kunt u vervolgens gebruik maken van de testomgeving van RIO.

Afspraken gebruik testomgeving
 1. De testomgeving is van maandag tot en met vrijdag beschikbaar van 8.00 – 18.00 uur.
 2. Elke 1e maandag van de maand wordt de data op de testomgeving vervangen door een recente kopie van de productiedata. Hierdoor zijn wijzigingen die in de afgelopen maand zijn doorgevoerd op de productieomgeving ook zichtbaar op de testomgeving en kunt u testen met de meest recente data.

  Let op: dit betekent ook dat de testgegevens die u heeft opgevoerd worden overschreven en dus niet meer beschikbaar zijn. Houd hier rekening mee in uw testplanning.

  De vervanging van de data vindt plaats in de loop van de 1e maandag van de maand.

 3. Informatie over updates, hotfixes, dataverversing of andere situaties worden door het Functioneel Beheer team van RIO met u gedeeld via een Slack kanaal.   
 4. Heeft u inhoudelijke vragen over RIO, het modelleren of het gebruik van de testomgeving dan kunt u deze stellen via de Helpdesk RIO.
  Helpdesk RIO
  Telefoonnummer: 050-5997738 (optie 4) of via email: rio@duo.nl
Toegang testomgeving
Token of eHerkenning
De toegang tot de testomgeving van Mijn DUO en RIO krijgt u met behulp van een token of eHerkenning en de juiste beheerders- en gebruikersrollen. 

Let op: Dit is een andere token of ander eHerkenningsmiddel dan u gebruikt voor de ‘productieomgeving’ van Mijn DUO en RIO.  

 • Heeft u al eerder gebruik gemaakt van de testomgeving van Mijn DUO en u heeft hiervoor nog een specifieke token dan kunt u deze voorlopig blijven gebruiken. U moet wel de juiste RIO beheerdersrollen aanvragen.
 • Heeft u nog niet eerder gebruik gemaakt van een testomgeving van Mijn DUO dan vraagt u een eHerkenning-testmiddel aan om in te loggen.
  Dit is een ander soort eHerkenningsmiddel dan voor de ‘productieomgeving’. 
 • Vraag de juiste RIO beheerdersrollen aan.
Zie de volgende stappen voor meer informatie.
Aanvragen beheerdersrollen RIO testomgeving bij gebruik van een token

Heeft u reeds een token voor de testomgeving van Mijn DUO dan gebruikt u het volgende formulier om de juiste beheerdersrollen aan te vragen: Formulier Aanmelding en wijziging (Toegang MijnDUO met token).

 1. Zet bovenaan het formulier “Betreft aanvraag testomgeving”. 
 2. Vink bij 2.2, ‘Heeft u al een Mijn DUO Zakelijk account?’, Ja aan. Noteer het nummer van uw token op deze regel. 
 3. Vink bij 3 de volgende beheerdersrollen aan:
  Beheerder RIO Algemeen
  Beheerder RIO Selfservice
  Beheerder RIO Opleidingseenheid
Let op: stuur het formulier niet naar het adres op het formulier, maar mail het naar rio@duo.nl

Na ontvangst van de juiste autorisaties kan de beheerder de testwerkzaamheden uitvoeren en indien gewenst gebruikers aanmaken.
Ook deze gebruikers moeten beschikken over een token voor de testomgeving of een eHerkenning-testmiddel.
Aanvragen eHerkenning-testmiddel en beheerdersrollen RIO testomgeving
 1. Vraag bij uw eHerkenning leverancier een eHerkenning-testmiddel voor een testomgeving op niveau EH3 aan. Vraag daarbij de machtiging aan voor de dienst ‘Mijn DUO voor zakelijke klanten’. Wilt u met meerdere personen gebruik maken van de testomgeving, vraag dan per persoon een eHerkenning-testmiddel aan.
 2. Vraag voor de beoogde beheerder van uw organisatie de juiste autorisaties aan met behulp van het formulier 'Aanmelding en wijziging Mijn DUO met eHerkenning'.

  -Zet bovenaan het formulier “Betreft aanvraag testomgeving”.
  -Vink bij 2.2, ‘Heeft u al een Mijn DUO Zakelijk account?’, Nee aan. Dit betreft nl. een aanvraag voor een account voor de testomgeving van MijnDUO.
  -Vink bij 3 de volgende beheerdersrollen aan:
    Beheerder RIO Algemeen
    Beheerder RIO Selfservice
    Beheerder RIO Opleidingseenheid

  Let op: stuur het formulier niet naar het adres op het formulier, maar mail het naar rio@duo.nl.

  Het aanvragen van de autorisatie kan gelijktijdig met het aanvragen van het eHerkenning testmiddel.

 3. De beheerder van uw organisatie ontvangt van DUO een brief met de gebruikersnaam. 
 4. Heeft de beheerder van uw organisatie de brief met de gebruikersnaam én het eHerkenning-testmiddel ontvangen, dan kan de beheerder telefonisch contact opnemen met de afdeling SSD van DUO, 050 - 5998440, bereikbaar op werkdagen tot 13.00 uur. De beheerder vraagt dan een activatiecode aan voor de testomgeving.
 5. De beheerder voert vervolgens het koppelproces uit zoals beschreven in hoofdstuk 3 uit de handleiding ‘Mijn DUO Voor beheerders’, handleiding-mijn-duo-voor-beheerders.pdf. 

  Let op: om het koppelproces met de testomgeving uit te voeren gebruikt de beheerder de link https://vt-zakelijk.duo.nl/zakelijk/portaal/dashboard/

 6. Na het succesvol koppelen van het eHerkenning-testmiddel aan het Mijn DUO account kan de beheerder de testwerkzaamheden uitvoeren en indien gewenst gebruikers aanmaken.
 7. Elke gebruiker moet een persoonlijk eHerkenning-testmiddel op niveau EH3 hebben. De gebruiker vraagt bij de beheerder van de eigen organisatie zijn gebruikersnaam en activatiecode op en voert het koppelproces uit zoals beschreven in hoofdstuk 3 in de handleiding ‘Mijn DUO met eHerkenning’, handleiding-mijn-duo-voor-beheerders.pdf. 

  Let op: om het koppelproces met de testomgeving uit te voeren gebruikt ook de gebruiker de link https://vt-zakelijk.duo.nl/zakelijk/portaal/dashboard/

De beheerder van de testomgeving RIO kan na ontvangst van de autorisaties de gebruikersrollen en kenmerken koppelen aan collega’s. We raden u aan om het vullen van RIO bij 1 of 2 personen te beleggen om zo het overzicht te bewaren.

Meer informatie over het gebruik van MijnDUO en het toekennen van rollen vindt u hier.