Vorige pagina

Registreren contactgegevens mbo/vavo

Het doel van het registreren van de contactgegevens is dat externe partijen met de juiste persoon of afdeling binnen uw instelling contact op kunnen nemen. U registreert hiervoor contactgegevens in het kader van een bepaalde communicatiecontext. Een communicatiecontext is een onderwerp waarover een externe partij contact op kan nemen met een onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld de algemene contactgegevens. Niet alle communicatiecontexten zijn openbaar, maar voor de communicatiecontexten die wel openbaar zijn mag u naar aanleiding van de AVG geen persoonlijke contactgegevens registreren. U kunt hier meer informatie vinden over de verschillende communicatiecontexten.
 1. Log in op Mijn DUO Zakelijk.
 2. Klik rechtsboven in het scherm op uw naam.
 3. Klik in het opengeklapte menu op 'RIO'.
 4. Klik op 'Mijn organisatie'. Als u voor meerdere organisaties geautoriseerd bent kunt u hier een keuze maken voor welke organisatie u gegevens wilt registreren.
 5. De organisatiestructuur verschijnt in beeld. Klik op het onderwijsbestuur, de onderwijsaanbieder, de onderwijsbegeleidingsaanbieder of de onderwijsaanbiedersgroep waarvoor u de communicatiecontext wilt opvoeren. Heeft een onderwijsaanbieder andere contactgegevens dan het onderwijsbestuur? Registreer dan bij beide de contactgegevens. Doet u dit niet, dan wordt er uitgegaan van overerving. Als er geen contactgegevens zijn ingevuld bij de onderwijsaanbieder wordt er gekeken naar de contactgegevens van het onderwijsbestuur.
 6. Klik op contactgegevens in het menu aan de linkerkant van het scherm.

 7. Klik op 'Contactgegevens toevoegen'.

 8. Selecteer bij 'Sector' de sector waarvoor u de contactgegevens wilt registreren.
 9. Selecteer bij 'Communicatiecontext' de categorie waarvoor u de contactgegevens wilt registreren.
 10. Vul bij 'Afdeling of functie' eventueel de afdeling of functie in waarvan u de contactgegevens registreert.
 11. Vul bij 'Toelichting' eventueel een toelichting in over de afdeling of functie.
 12. Vul bij 'Telefoon' eventueel het telefoonnummer in.
 13. Vul bij 'Fax' eventueel het faxnummer in.
 14. Vul bij 'E-mail' eventueel het e-mailadres in.
 15. Vul bij 'Website' eventueel de website in.
 16. Vul bij 'Postadres' (een deel van) het postadres in. U ziet een dropdown menu waaruit u het juiste adres kunt selecteren.
 17. Vul bij 'Bezoekadres' (een deel van) het bezoekadres in. U ziet een dropdown menu waaruit u het juiste adres kunt selecteren.
 18. Controleer de invoervelden en klik op 'Bewaar'.
U hebt nu de contactgegevens opgevoerd. Wilt u nieuwe communicatiecontexten registreren onder hetzelfde gekozen bestuur, de onderwijsaanbieder, de onderwijsbegeleidingsaanbieder of onderwijsaanbiedersgroep? Voer dan de bovenstaande stappen 7 t/m 18 opnieuw uit.
Wilt u nieuwe communicatiecontexten registreren onder een andere aanbieder? Klik dan eerst op het onderwijsbestuur, de onderwijsaanbieder, de onderwijsbegeleidingsaanbieder of de onderwijsaanbiedersgroep onder 'Contactgegevens'. Klik op de aanbieder waarvoor u de contactgegevens wilt toevoegen. Voer nu bovenstaande stappen 6 t/m 18 opnieuw uit.
Vragen?
Helpdesk RIO
Hebt u vragen over de registratie in RIO of over het raadplegen Instellingen en opleidingen? Neem dan contact op met de helpdesk RIO van DUO:
 • mail: rio@duo.nl
 • telefonisch: 050 - 599 7738, optie 3 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur)

Inloggen en autorisatie
 • Bent u beheerder voor uw organisatie en hebt u vragen over de beheer- en gebruikersrollen en autorisatie hiervan voor RIO of kunt u niet inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk RIO.
 • Bent u gebruiker en hebt u vragen over de gebruikersrollen en autorisatie hiervan of kunt u niet inloggen? Neem dan contact op met de beheerder van uw organisatie. 

Gegevens onjuist geregistreerd?
Hebt u gegevens onjuist opgevoerd of een andere fout gemaakt? Via het onderstaandverwijder of wijzigformulier kunt u een registratie laten verwijderen. Ook kunt u sommige gegevens die u zelf niet kunt wijzigen, laten wijzigen via het formulier. Mail het ingevulde formulier naar rio@duo.nl.

Let op: verwijder geen scholingsactiviteiten waar al STAP-budget voor is toegekend. Dit zorgt voor administratieve problemen bij het UWV. 


Laatst gewijzigd op 22-03-2024