Vorige pagina

Overzichten RIO-gebruik door afnemers

DUO heeft in samenwerking met vier grote afnemers van RIO-gegevens in de mbo-keten in kaart gebracht welke RIO gegevens zij gebruiken en op welke manier deze gegevens gebruikt worden. Voor zowel Leeroverzicht, KiesMBO, STAP als CAMBO is het gebruik van deze gegevens te raadplegen via onderstaande documenten. Het biedt concrete handvatten voor mbo-scholen om gegevens in RIO zo te vullen dat deze juist op de websites/portalen van de betreffende afnemers komen te staan. 

Leeroverzicht (ICTU)
De website Leeroverzicht biedt een onafhankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van de beschikbare opleidingen in Nederland. Diverse soorten
opleidingen zijn te vinden: van praktijkleren, trainingen en cursussen tot opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma (MBO, VAVO of HO).
Dit document geeft inzicht in de wijze waarop RIO-gegevens door Leeroverzicht gebruikt worden én is tot stand gekomen door een samenwerking tussen
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Leeroverzicht. Voor de exacte detaillering wordt verwezen naar de bijbehorende Excel spreadsheet met de
gegevensmapping.
KiesMBO (SBB)

KiesMBO.nl is een studiekeuze portaal speciaal gericht op vmbo’ers tussen de 12 en 16 jaar en mbo’ers die een andere mbo-opleiding willen doen. Dit document maakt inzichtelijk op welke manier KiesMBO gegevens van RIO gebruikt. Voor de detaillering wordt verwezen naar de bijbehorende Excelspreadsheet met de gegevensmapping

CAMBO (MBO Voorzieningen)

CAMBO (Centraal Aanmelden MBO) is een applicatie waarmee aspirant-studenten zich kunnen aanmelden voor mbo- of vavo-opleidingen. Vaak gebeurt dit via de site van de school en een deeplink (met de code van de aangeboden opleiding). Na het inloggen krijgt de aspirant-student binnen CAMBO de gegevens van de instelling en gekozen opleiding te zien. Het is ook mogelijk om rechtstreeks in te loggen op CAMBO en vanuit daar naar opleidingen te zoeken. Dit document geeft inzicht in de manier hoe CAMBO RIO-gegevens gebruikt. Voor de detaillering wordt verwezen naar de bijbehorende Excel-spreadsheet met de gegevensmapping