Vorige pagina

Wat is overerving? po

Als u de communicatiecontexten voor uw organisatie goed invult, komen vragen van externe partijen binnen op de juiste plek in uw organisatie. Als een externe partij contact met uw instelling wil, gebruiken zij de contactgegevens die u hebt ingevuld in de bijbehorende communicatiecontext. Wanneer deze communicatiecontext niet gevuld is, worden er andere contactgegevens gebruikt. In onderstaand voorbeeld wordt uitgelegd op welke manier dit gebeurt.

Voorbeeld 
In onderstaande afbeelding is weergegeven hoe in RIO wordt bepaald welke contactgegevens een leerplichtambtenaar gebruikt wanneer zij contact met uw organisatie wil over Leerplicht/RMC. 
Overerving MBO VAVO
  1. In eerste instantie gebruikt de leerplichtambtenaar de gegevens die bij de onderwijsaanbieder zijn ingevuld bij de communicatiecontext Leerplicht/RMC.
  2. Is de communicatiecontext Leerplicht/RMC niet bij de onderwijsaanbieder gevuld? Dan gebruikt de leerplichtambtenaar de gegevens die bij de onderwijsaanbiedersgroep zijn vastgelegd in de communicatiecontext Leerplicht/RMC.
  3. Is de communicatiecontext Leerplicht/RMC niet bij de onderwijsaanbiedersgroep gevuld? Dan gebruikt de leerplichtambtenaar de gegevens die bij uw onderwijsbestuur zijn vastgelegd in de communicatiecontext Leerplicht/RMC.
  4. Is de communicatiecontext Leerplicht/RMC niet bij uw onderwijsbestuur gevuld ? Dan gebruikt de leerplichtambtenaar de gegevens die bij de onderwijsaanbieder zijn vastgelegd in de communicatiecontext Algemeen.
  5. Is de communicatiecontext Algemeen niet bij onderwijsaanbieder gevuld? Dan gebruikt de leerplichtambtenaar de gegevens die bij de onderwijsaanbiedersgroep zijn vastgelegd in de communicatiecontext Algemeen.
  6. Is de communicatiecontext Algemeen niet bij de onderwijsaanbiedersgroep gevuld? Dan gebruikt de leerplichtambtenaar de gegevens uit de communicatiecontext Algemeen van uw onderwijsbestuur.
  7. Is ook bij uw onderwijsbestuur de communicatiecontext Algemeen niet gevuld? Dan gebruikt de leerplichtambtenaar de contactgegevens uit het handelsregister
Vragen?
Helpdesk RIO
Hebt u vragen over de registratie in RIO? Neem dan contact op met de helpdesk RIO van DUO:
  • mail: rio@duo.nl
  • telefonisch: 050 - 599 7738, optie 3 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur)

Helpdesk Security Service Desk (SSD)
Hebt u vragen over de beheer- en gebruikersrollen en autorisatie hiervan? Of kunt u niet inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk SSD van DUO:

Laatst gewijzigd op 16-04-2024