Vorige pagina

Registreren communicatiecontext schoolalert

De politie ontvangt jaarlijks meldingen van online kinderpornografische beelden. Helaas is het niet altijd mogelijk om de slachtoffers te identificeren. Daarom hebben het Openbaar Ministerie, de politie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 'Schoolalert' ontwikkelt. Hiermee willen ze het mogelijk maken dat de politie aan de basisscholen mogen vragen of zij een jong slachtoffer herkennen.

Hoe werkt het?

Uw bestuur kan medewerkers op school benaderen met de vraag om te helpen bij het Schoolalert. Vervolgens krijgen deze medewerkers een paar keer per jaar een e-mail van de politie. In een beveiligde omgeving kan de medewerker vervolgens inloggen om kinderen te identificeren. Hij of zij zal beelden van gezichten van kinderen te zien krijgen. Het gaat hierbij om aangepast beeldmateriaal en nadrukkelijk niet om akelige beelden. Hiermee verrichten zij belangrijk werk, dat de politie kan helpen om kinderen na herkenning te beschermen.

Niet verplicht
Deelname aan Schoolalert niet verplicht. Als uw bestuur niet wenst deel te nemen, dan kunnen u de mailingen vanuit de politie over dit onderwerp negeren.

Communicatiecontext
Een communicatiecontext in RIO is een onderwerp waarover een externe partij contact kan opnemen met een school. Bij iedere communicatiecontext kunnen contactgegevens worden ingevoerd invoeren zodat het voor een externe partij duidelijk is met welke afdeling of persoon ze hiervoor contact kunnen opnemen. Om mee te helpen met Schoolalert moet u in RIO de communicatiecontext Schoolalert vullen. Meer informatie over communicatiecontexten in RIO vindt u hier.

Gegevens niet openbaar
Deze communicatiecontext 'Schoolalert' is beveiligd en kan in RIO, na inloggen, alleen worden bekeken door betrokkenen met een autorisatie. 

Beheer van de gegevens
Het gebruik van de contactgegevens voor Schoolalert staat of valt met de juistheid van de ingevulde gegevens. Zorg daarom dat u intern afspraken maakt over het actueel houden van deze gegevens.

Registreren

Voor het registreren van de communicatiecontext Schoolalert heeft u de rol ‘RIO Beheren contactadres’ nodig.
Volg onderstaande stappen om de contactgegevens voor schoolalert in RIO te registreren:
  1. Log in op Mijn DUO en ga naar RIO. 
  2. Klik op ‘Mijn organisatie’ en klik op uw onderwijsbestuur.
  3. Klik op de onderwijsaanbieder waarbij u de contactgegevens wilt registreren.
  4. Klik in het linkermenu op ‘Contactgegevens’.
  5. Klik op ‘Contactgegevens toevoegen’. U ziet nu onderstaand scherm:
  6. Open in het veld ‘Communicatiecontext het uitrolmenu en kies voor ‘Schoolalert’.
  7. Vul vervolgens de verdere contactgegevens in. Er moet in ieder geval een e-mailadres ingevuld worden en zo mogelijk ook een telefoonnummer. Registreer bij voorkeur een persoonsgebonden e-mailadres zodat de informatie vanuit de politie naar een gericht e-mailadres gaat.
  8. Klik op ‘Bewaren’. De contactgegevens voor schoolalert zijn nu opgeslagen.

Communicatiecontext Schoolalert of Algemeen gebruiken?
Het is belangrijk dat degene bereikt wordt die de herkenning van de leerling kan doen. Een specifieke persoon hiervoor inschakelen kan het beste door een apart emailadres op te nemen in de communicatie context Schoolalert. Maar bij kleinere scholen kan het inschakelen van de juiste persoon ook via de communicatiecontext Algemeen.

Terugvallen op de communicatiecontext van het bestuur heeft meestal niet de voorkeur, omdat het op dat niveau lastiger is om alle leerlingen te kunnen herkennen.

Vragen?

Heeft u vragen over het registreren van de communicatiecontexten? Dan kunt u contact opnemen met de RIO-helpdesk via het e-mailadres rio@duo.nl. 

Heeft u vragen over Schoolalert? Dan kunt u via de mail uw vragen stellen via schoolalert@politie.nl.