Vorige pagina

Registreren Tijdelijke Onderwijsvoorziening voor Oekraïense leerlingen

Vanaf 1 januari 2023 is in RIO een nieuw opleidingskenmerk beschikbaar: Tijdelijke onderwijsvoorziening voor ontheemden. Scholen kunnen dit gebruiken voor de inschrijving van leerlingen uit Oekraïne door de leerlingen in hun leerlingenadministratiesysteem te koppelen aan de tijdelijke onderwijsvoorziening en uit te wisselen met ROD.

De registratie van leerlingen in een tijdelijke onderwijsvoorziening is belangrijk voor het monitoren en verbeteren van het nieuwkomersonderwijs. De registratie is ook van belang voor evaluatiedoeleinden en zal voor scholen achteraf voor minder administratieve lasten zorgen.

Voordat u het opleidingskenmerk Tijdelijke onderwijsvoorziening voor ontheemden kunt registreren in RIO, moet u de tijdelijke onderwijsvoorziening hebben gemeld bij DUO.

Registreren

Voor het registreren van het opleidingskenmerk ‘Tijdelijke onderwijsvoorziening voor ontheemden heeft u de rol ‘RIO Beheren aangeboden opleiding’ nodig.

Volg onderstaande stappen om het opleidingskenmerk in RIO te registreren:
  1. Log in op Mijn DUO en ga naar ‘RIO’. 
  2. Klik op ‘Mijn organisatie’. 
  3. Ga naar ‘Aangeboden opleidingen’.
  4. Klik op ‘Aangeboden opleiding toevoegen’. 
  5. Kies bij sector voor ‘Basisonderwijs’. 
  6. Kies bij opleiding voor ‘Basisonderwijs’.
  7. Klik bij ‘Onderwijslocatie’ op de bestaande onderwijslocatie.
  8. Ga naar het veld “Doelgroeponderwijs’. Hier ziet u een uitrolmenu met alle opleidingskenmerken. Kies in dit menu voor ‘Tijdelijke onderwijsvoorziening voor ontheemden’.
  9. Gebruik 1 januari 2023 als begindatum. Een eerdere datum is niet mogelijk, omdat de tijdelijke onderwijsvoorzieningen pas vanaf 1 januari 2023 in RIO opgenomen zijn. 

Meer informatie over het registreren van een aangeboden opleiding vind u hier.

Vragen?
Voor vragen over onderwijs aan Oekraïense leerlingen kunt u contact opnemen met de Helpdesk Oekraïne.
E-mail: onderwijsvooroekraine@minocw.nl
Telefoon: 06-15038281 (ma – vr 09:00 -  17:00)

Voor vragen over het melden van een Tijdelijke onderwijsvoorziening en vragen over de bekostiging van leerlingen uit Oekraïne kunt u contact opnemen met het ICO.

Voor vragen over het registreren in RIO kunt u contact opnemen met de Helpdesk RIO.

Voor vragen over het uitwisselen van leerlinggegevens met ROD kunt u contact opnemen met de Helpdesk Primair Onderwijs.

Meer informatie

Achtergrondinformatie
Website LOWAN ‘Leerlingen uit Oekraïne’.

Melden Tijdelijke onderwijsvoorziening

Registreren in ROD
Website DUO 'Inschrijvingsgegevens' (onder het kopje ‘Experiment’).