Vorige pagina

Modelleervoorbeelden onderwijsorganisatie

Hieronder volgen enkele modelleringsvoorbeelden.

Voorbeeld 1

Stel, er is een onderwijsinstelling in een middelgrote plaats in Nederland met vier basisscholen. Ze zijn heel verschillend van signatuur – eentje is bijvoorbeeld een Daltonschool en eentje is een Montessorischool – maar ze gebruiken allemaal een groepsnaam in hun school (‘Springplank Montessori’, ‘Springplank Dalton’, etc.), ze hebben samen een website en in de praktijk wordt er ook gesproken van de ‘locaties’ van De Springplank. In principe kan deze situatie op twee manieren worden gemodelleerd. 

In de eerste manier is er sprake van een onderwijsbestuur met één onderwijsaanbieder met vier onderwijslocaties:

Naslag stap 3 voorbeeld 1

In de tweede manier is er een onderwijsbestuur met vier onderwijsaanbieders met elk een eigen onderwijslocatie:

Stap 3 voorbeeld 1.1

Wat is nu de beste manier van modelleren van deze situatie in RIO? In principe kan allebei. Als de vier locaties verschillende groepen huisvesten maar niet alle leerjaren dan is de eerste uitwerking het meest voor de hand liggend.


Maar stel nu dat de vier basisscholen van De Springplank in de praktijk onderwijskundig geheel zelfstandig functioneren en een eigen signatuur hebben, dat ze eigen management hebben en alle groepen aanbieden (1 t/m 8) (waarbij ze niet noodzakelijkerwijs allemaal een eigen onderwijsinstellingserkenning (BRIN4) hoeven te hebben). Ondanks het feit dat er in de praktijk nu nog vaak wordt gesproken van locaties, lijken deze vier basisscholen toch echt wel zelfstandige onderwijsaanbieders te zijn, binnen de overkoepelende groep van De Springplank uiteraard. Het ligt daarom voor de hand ze in RIO te registreren als vier onderwijsaanbieders met elk een eigen onderwijslocatie.


Voorbeeld 2

Basisschool Het Perspectief verzorgt onderwijs op vier locaties met elk een eigen schoolnaam, maar er is duidelijk sprake van één onderwijskundige identiteit en Het Perspectief heeft ook één, overkoepelende directie. Hoe ziet het RIO-model van Het Perspectief er uit? Het is duidelijk dat Het Perspectief één onderwijsaanbieder heeft. Het RIO-model ziet er dan als volgt uit:

Stap 3 voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Stel er is in een grote stad een onderwijsinstelling, ScolaVita, met wel twintig basisscholen. De instelling is niet in de hele stad actief, maar in twee van de zes stadsdelen, Centrum en Oost. De onderwijsinstelling heeft haar scholen ingedeeld naar deze twee stadsdelen. In het ene stadsdeel staat het bestuursbureau en in het andere stadsdeel heeft de onderwijsinstelling een kleine dependance met wat ondersteunende diensten voor dat stadsdeel. Hoe kan deze onderwijsinstelling zich het beste presenteren in RIO? ScolaVita bestaat uit twee groepen scholen die ook organisatorisch enigszins van elkaar zijn onderscheiden. RIO kent hiervoor de onderwijsaanbiedersgroep. ScolaVita kent dus twee van die onderwijsaanbiedersgroepen. 

In schema:

Stap 3 voorbeeld 3

Maar pas wel op voor het volgende: als die onderverdeling alleen maar relevant is voor de eigen interne administratieprocessen en niet relevant voor de buitenwereld, voer die dan niet op in RIO. In de eigen systemen kan men namelijk allerlei organisatorische tussenlagen en units hebben die alleen intern hout snijden, maar niet voor de buitenwacht toegevoegde waarde bieden.

Voorbeeld 4

Onderwijsinstelling Balans voor (voortgezet) speciaal onderwijs verzorgt kleinschalig onderwijs en heeft onlangs een nieuwe campus geopend. Tot voor kort had Balans twee over de stad verspreide schoolgebouwen, een voor speciaal onderwijs en een voor voortgezet speciaal onderwijs, met elk een eigen onderwijsinstellingserkenning en een eigen vestigingserkenning. Deze erkenningen zijn nog altijd van kracht. Hoe moet Balans zich registreren in RIO? Balans presenteert zich nadrukkelijk als één onderwijsaanbieder. Omdat RIO toestaat dat een onderwijsaanbieder meer dan één onderwijsinstellingserkenning heeft, kunnen de beide oorspronkelijke erkenningen aan deze ene onderwijsaanbieder worden gekoppeld. 

In schema:

Stap 4 voorbeeld 4