Vorige pagina

Contactgegevens wijzigen/beëindigen po

Nadat contactgegevens zijn vastgelegd is het mogelijk om contactgegevens te wijzigen of te beëindigen. 
Per gegeven (zie afbeeldingen hieronder) is het mogelijk om deze te wijzigen of te beëindigen.

Wanneer een gegeven niet (meer) correct is, kunt u het gegeven wijzigen. Is het gegeven niet meer van toepassing, dan moet dit gegeven beëindigd worden. Vanaf de datum beëindigen wordt dit gegeven dan niet meer getoond. 

Wijzigen en beëindigen contactgegevens Onderwijsbestuur
RIO Contactgegevens bestuur wijzigen beeindigen


Wijzigen en beëindigen contactgegevens Onderwijsaanbieder
RIO Contactgegevens onderwijsaanbieder wijzigen beeindigen 


Wijzigen en beëindigen contactgegevens Onderwijsaanbiedergroep
 RIO Contactgegevens onderwijsaanbiedergroep wijzigen beeindigen


Ook is het mogelijk om nog een ontbrekende contactgegeven toe te voegen. 
Bijvoorbeeld emailadres bij ‘Algemeen’. (zie afbeeldingen hierboven)