Vorige pagina

Onderwijslocatiegebruik wijzigen

U hebt per abuis een verkeerd adres ingevoerd of wilt u een onderwijslocatie op inactief zetten?
Volg onderstaande stappen om dit te bewerkstelligen:

  • Ga naar Onderwijslocaties, zoals weergegeven in Stap 4.
  • Klik op de onderwijslocatie waarvan u het locatiegebruik wilt corrigeren of beëindigen. Onderstaand scherm verschijnt
  • Klik op Beëindig onderwijslocatiegebruik
Tussenstap Wijzigen onderwijslocatiegebruik
  • Vul de einddatum in (in geval van onjuiste invoer en dag na aanmelddatum) en klik op Bewaar. Het onderwijslocatiegebruik wordt nu, per opgegeven einddatum, beëindigd
Tussenstap 2 Wijzigen onderwijslocatiegebruik
Wanneer u bovenstaande aanpassingen heeft uitgevoerd kunt u dit tabblad sluiten en verder gaan met de volgende stappen in de kennisbank.