Vorige pagina

STAP-meldingen EDU-DEX

STAP meldingen EDU-DEX

Na het vullen en wijzigen van gegevens in RIO STAP via EDU-DEX, kunt u een verwerkingsverslag ontvangen met daarin eventuele (fout)meldingen.

Op deze informatiepagina vindt u:
 • Een toelichting op het verwerkingsverslag
 • Een overzicht van veelvoorkomende meldingen met een uitleg en de eventuele oplossing
1. Verwerkingsverslag scholingsregister 
Het verslag dat u hebt ontvangen, geeft u als opleider inzicht in de verwerking van uw opleidingsaanbod. Het maakt inzichtelijk welke opleidingen niet verwerkt konden worden en wat de reden hiervoor is. Hieronder volgt toelichting op de kolommen in het rapport:

 • Signaal
  Dit kan een informatieve melding (INFO) of een foutmelding (FOUT) zijn. Wanneer er nieuwe opleidingen of onderwijslocaties voor u zijn geregistreerd, zal dit worden teruggekoppeld als een informatieve melding. Wanneer een opleiding niet kon worden geregistreerd omdat het bijvoorbeeld een ongeldig adres betreft (komt niet voor in de BAG) zult u dit als foutmelding ontvangen.
 • Onderwerp
  Geeft aan waarop het signaal betrekking heeft. Mogelijke onderwerpen zijn: Opleider, Opleiding, Startmoment en Locatie.
Scherm 1 Toelichting Rapport verw. versl.
De kolommen AangebodenOpleidingCode, ProgrammaID, StartmomentID en Locatieaanduiding worden gebruikt om een specifiek onderwerp aan te duiden. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld een foutmelding te herleiden naar een specifieke opleiding binnen uw aanbod. Nadere toelichting kolommen:

Scherm 2 Toelichting Rapport verw. versl.
 • AangebodenOpleidingCode:
  De unieke code die door RIO STAP is gekoppeld aan uw opleiding binnen het Scholingsregister.
 • ProgrammaID:
  De identificatie van een opleiding zoals u die aan EDU-DEX heeft doorgegeven. (ProgramId (XML-feed) / uw eigen opleiding ID (handmatige invoer) 
 • StartmomentID:
  De identificatie van de uitvoering van een opleiding zoals u die aan EDU-DEX heeft doorgegeven (programRunId (XML-feed)/ programrun ID van een concrete startdatum (handmatige invoer) 
 • Locatieaanduiding:
  De identificatie van een adres; meestal gevuld met postcode en huisnummer.
 • RIO-sleutel:
  Een unieke, door het scholingsregister gegenereerde, code die betrekking heeft op het onderwerp.
 • Foutcode:
  Gecodeerde foutmelding.
 • Toelichting:
  In het geval van een informatief signaal vindt u in de kolom toelichting een nadere uitleg over de reden. Wanneer het een foutmelding betreft zal hier de foutomschrijving worden getoond. Zie voor een toelichting op de foutcodes, de tweede helft van deze webpagina. 
De AangebodenOpleidingCode, RIO-sleutel en Foutcode zijn met name van belang in eventuele communicatie met de RIO Helpdesk, optie STAP. Bijvoorbeeld wanneer u vragen of opmerkingen heeft rondom de verwerking van uw opleidingsaanbod.

2. Veelvoorkomende meldingen: uitleg en eventuele oplossing

A01010 - De onderwijslocatie Nederland komt niet voor als adres in de BAG

De locatie waarop een concrete aflevering van een programma (programRun of startdatum) wordt verzorgd moet als adres (straatnaam, nummer en postcode) voorkomen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster (BAG) (zie de bagviewer.kadaster.nl Link opent externe pagina ). Mocht een bestaand adres in de BAG niet of niet juist geregistreerd staan, dan kunt u hierover contact opnemen met het Kadaster. 

XML-bestand

Wanneer u bij EDU-DEX de gegevens per XML-file aanlevert, moet u in uw XML-files het veld/de velden hieronder vullen/aanpassen.

<locationName xml:lang="nl">Hotel Marktzicht</locationName>
<address>Markt 14</address>
<zipcode>1234 AB</zipcode>
<city>Utrecht</city>
<country>NL</country>
</location>

Handmatig invoeren
Wanneer u bij EDU-DEX de gegevens handmatig aanlevert, moet u in uw invoerscherm(en) hieronder het veld/de velden vullen/aanpassen

A01010 scherm 1
A01011 - De plaatsnaam is niet uniek identificeerbaar in de BAG
Deze fout treedt op wanneer een plaatsnaam waarvan er meerdere in Nederland voorkomen (zoals Haren(NB) of Haren(GN)) zonder gemeentenaam wordt aangeleverd waardoor de plaats niet uniek identificeerbaar is.

XML-bestand
Wanneer u bij EDU-DEX de gegevens per XML-file aanlevert, moet u in uw XML-files het veld/de velden hieronder vullen/aanpassen.

<locationName xml:lang="nl">Hotel Marktzicht</locationName>
<address>Markt 14</address>
<zipcode>1234 AB</zipcode>
<city>Haren(NB)</city>
<country>NL</country>
</location>

Handmatig invoeren
Wanneer u bij EDU-DEX de gegevens handmatig aanlevert, moet u in uw invoerscherm(en) hieronder het veld/de velden vullen/aanpassen

A01011 scherm 1
A01012 - De plaatsnaam is niet identificeerbaar in de BAG
De aangeleverde plaatsnaam waar een opleiding wordt verzorgd, eventueel aangevuld met de betreffende gemeentenaam, moet als plaats voorkomen in de basisadministratie adressen en gebouwen (bagviewer.kadaster.nl Link opent externe pagina ). Deze fout treedt op wanneer een plaatsnaam niet identificeerbaar is in de BAG. Dit kan soms het gevolg zijn van een eenvoudige typefout.

XML-bestand
Wanneer u bij EDU-DEX de gegevens per XML-file aanlevert, moet u in uw XML-files het veld/de velden hieronder vullen/aanpassen.

<locationName xml:lang="nl">Hotel Marktzicht</locationName>
<address>Markt 14</address>
<zipcode>1234 AB</zipcode>
<city>Utrech</city>
<country>NL</country>
</location>

Handmatig invoeren
Wanneer u bij EDU-DEX de gegevens handmatig aanlevert, moet u in uw invoerscherm(en) hieronder het veld/de velden vullen/aanpassen

A01012 scherm 1

A01080 - De opleiding komt niet voor in RIO
Deze foutmelding treedt op wanneer er een formeel vastgestelde mbo-, ho-opleiding wordt aangeboden die niet voorkomt in RIO. In het openbare RIO portaal kun u nagaan of een erkende opleidingscode (voorheen bekend als CREBO of ISAT) voorkomt in het register.

XML-bestand
Wanneer u bij EDU-DEX de gegevens per XML-file aanlevert, moet u in uw XML-files het veld/de velden hieronder vullen/aanpassen.

<creboCode>25138</creboCode>

Handmatig invoeren
Wanneer u bij EDU-DEX de gegevens handmatig aanlevert, moet u in uw invoerscherm(en) hieronder het veld/de velden vullen/aanpassen

A01080 scherm 1
A01141 - Het KvK-nummer komt niet voor in het NNP-register
Deze foutmelding treedt op wanneer er geprobeerd wordt branche-opleidingsaanbod te registreren waarbij de brancheorganisatie (die in de uitwisseling met Scholingsregister geïdentificeerd wordt o.b.v. KVK-nummer), die de betreffende opleiding heeft erkend of vormgegeven, niet bekend is. Dit betekent tevens dat deze brancheopleiding nog niet in het register voorkomt.
A02010 - Voor de rechtspersoon bestaat geen instellingserkenning of andersoortig keurmerk
Deze foutmelding treedt op wanneer het KvK-nummer waarmee de onderwijsaanbieder door EDU-DEX wordt geïdentificeerd wél voorkomt in het register, maar er voor deze onderwijsaanbieder geen keurmerk is geregistreerd door NRTO, NLQF of Brancheorganisatie.
K01051 - De waarde 'GLR_VMBO_MBO' voor 'doorlopendeLeerlijnVmboMbo' moet in de tijd geldig zijn.
Deze foutmelding wordt getoond als bij opvoeren van een aangeboden opleiding als de begindatum niet correct is. 
BV. De aangeboden opleiding begint op 1-8-2020 terwijl de CREBO pas geldig is op 1-8-2021.

Foutmelding tekst:

Deze foutmelding treedt op wanneer de startdatum van de aangeboden opleiding vóór de datum van vaststelling van de opleidingserkenning (voorheen bekend als CREBO of ISAT) ligt.
N09410 - De periode van de aangeboden opleiding valt niet (volledig) binnen de opleidingseenheid-periode
Deze foutmelding treedt op wanneer de startdatum (eerste instroomdatum) van een opleiding, vóór de datum van vaststelling van de opleidingserkenning (voorheen bekend als CREBO of ISAT) ligt.
N09430 - Er moet een geldige onderwijsaanbieder aanwezig zijn bij de aangeboden opleiding
Deze foutmelding treedt op wanneer de startdatum (eerste instroomdatum) van een aangeboden opleiding vóór de startdatum van de onderwijsaanbieder ligt. Er volgt een afkeuring wanneer een opleiding aangeboden wordt voordat de onderwijsaanbieder in bedrijf is gesteld. In het verlengde hiervan wordt ook de einddatum van een aangeboden opleiding ten opzichte van de uitbedrijf-datum gecontroleerd.
N11020 - De einddatum van een aanmeldperiode moet na de begindatum liggen
De datum van het einde van de instroom (inschrijvingstermijn) moet ná de begindatum van de inschrijvingstermijn liggen. Hierbij geldt dat de einddatum “exclusief” is. Dit wil zeggen dat wanneer er tot en met 10 augustus kan worden aangemeld, de einddatum minimaal op 11 augustus moet zijn.

XML-bestand
Wanneer u bij EDU-DEX de gegevens per XML-file aanlevert, moet u in uw XML-files het veld/de velden hieronder vullen/aanpassen.

<applicationDeadline>JJJ-MM-DD</applicationDeadline>

Handmatig invoeren
Wanneer u bij EDU-DEX de gegevens handmatig aanlevert, moet u in uw invoerscherm(en) hieronder het veld/de velden vullen/aanpassen

N11020 scherm 1
N11040 - De einddatum van een programRun moet liggen ná de startdatum
De einddatum van een programRun moet ná de startdatum liggen.
N11410 - De aanmeldperiode mag niet doorlopen na het einde van de laatst beschikbare programRun
De einddatum van de instroomperiode moet vóór of op de einddatum van de laatst beschikbare programRun liggen.
P01410 - De periode vanaf de eerste-instroomdatum tot het einde van een aangeboden opleiding valt niet (volledig) binnen de opleidingseenheid-periode
Als de begindatum van de opleiding in de export naar DUO afwijkt van de oorspronkelijk bij DUO opgenomen begindatum dan ontstaat foutmelding P01410.

De oorzaak is in de meeste gevallen een gewijzigde begindatum. We bedoelen hiermee in dit verband niet de startdatum van een afzonderlijke uitvoering (startmoment, cohort) maar de “oprichtingsdatum” van de gehele opleiding. Deze datum wordt in de export naar DUO opgevoerd bij het veld <begindatum>.

Er zijn drie oplossingen om de foutmelding op te heffen of te voorkomen.

 1. Aanpassen veld <startingYear> of <offeredSince>*

  Verandering van de datum in de velden <startingYear> of <offeredSince> leidt in de export naar DUO tot een gewijzigde begindatum en – dus – foutmelding P01410. Om de foutmelding op te lossen kun je in het veld <offeredSince> de begindatum weer aanpassen naar de oorspronkelijke datum.

 2. De velden <startingYear> en <offeredSince> niet gebruiken

  Wij adviseren om bij nieuwe programma’s het veld <startingYear> of <offeredSince> helemaal niet meer op te nemen in de XML-files. Het is niet verplicht voor STAP, en andere afnemers gebruiken het al helemaal niet. In dat geval stuurt EDU-DEX automatisch 1 januari 2020 (2020-01-01) als begindatum naar DUO.

 3. Het veld <startingYear> eerst opgevoerd, en daarna verwijderd?

  Wanneer je eerder het veld <startingYear> wèl hebt opgevoerd bij EDU-DEX, en dit veld daarna hebt verwijderd, gaat het alsnog mis. Want de automatisch toegekende 1 januari 2020 komt niet overeen met de eerder opgevoerde datum in <startingYear>.

  In zulke gevallen adviseren wij om het veld <startingYear> te vervangen door het veld <offeredSince> en daar dezelfde datum op te voeren als voorheen onder <startingYear>. Let op dat je voor de datum de weergave JJJJ-MM-DD (bijv. 2020-01-01) gebruikt. Zie eventueel ook onze programma-XSD waar in de XML het veld <offeredSince> precies thuishoort.

*Het veld <startingYear> wordt bij EDU-DEX uitgefaseerd en zal op termijn niet meer worden geaccepteerd.
S01010 - Er is een ongeldige waarde ontvangen.
Deze foutmelding treedt op wanneer er in een tekstveld tekst is aangeleverd die ongeldige karakters zoals HTML-elementen bevat. In het scholingsregister wordt alleen platte tekst geregistreerd; uitzonderingen hierop zijn de volgende elementen: <b>, <em>, <i>, <strong>, <u>.
Dit probleem kan bijvoorbeeld optreden wanneer de naam of omschrijving van een programma HTML- of opmaakcode bevat.