Vorige pagina

Starten met RIO voor niet OCW-erkende instellingen via handmatige registratie

Dit stappenplan ondersteunt niet OCW-erkende instellingen die non-formeel onderwijs aanbieden bij de eerste handmatige registratie van de benodigde gegevens in RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen).

Aanleveren RIO via EDU-DEXU kunt als niet OCW-erkende instelling het opleidingsaanbod voor RIO ook aanleveren via EDU-DEX. Wilt u meer informatie over het registreren van opleidingsaanbod via EDU-DEX? Klik dan hier.
Volg onderstaande stappen voor de handmatige registratie:

Stap 1: Toelating RIO
Voordat u aan de slag kunt met onderstaand stappenplan is het noodzakelijk dat u als instelling geregistreerd staat in RIO. Hiervoor hebt u een van de keurmerken nodig. 

Om als niet OCW-erkende instellingen toegang te krijgen tot RIO heeft u een keurmerk nodig. U komt in aanmerking als 1 van onderstaande situaties voor u van toepassing is. 
Als dit niet voor u van toepassing is, kunt u uw opleidingsaanbod helaas niet registreren in RIO. 

Hebt u een van deze keurmerken? Neem dan contact op met de betreffende partij en benoem dat u gebruik wilt maken van RIO. De betreffende partij registreert u dan in RIO en daarna kunt u verder met stap 2. Bent u nog niet geregistreerd in RIO? Wacht dan met het uitvoeren van stap 2 totdat u wel in RIO geregistreerd staat.  

Stap 2: Vraag de juiste autorisaties aan
Om scholingsactiviteiten te registreren in RIO heeft u toegang tot Mijn DUO Zakelijk nodig. Hiervoor moet u onderstaande aanvragen:

 • eHerkenning: klik hier voor meer informatie.
 • de RIO beheerdersrollen: deze kunt u aanvragen via het formulier Aanmelding en Wijziging Mijn DUO Zakelijk. Zie onderstaand formulier.
  • Bij vraag 1.2. hoeft u alleen het KVK-nummer in te vullen.
  • Bij vraag 3.1. hoeft u alleen de rol 'Beheerder RIO Algemeen' te selecteren.
  • Let op dat het formulier wordt ondertekend door een persoon die tekenbevoegd is en ook zo geregistreerd staat in het handelsregister van KVK.
  • Stuur het ingevulde formulier op naar securityservicedesk@duo.nl

Hebt u in Mijn DUO de RIO beheerdersrollen voor uw onderwijsinstelling? Dan kunt u inloggen via Mijn DUO Zakelijk en de RIO gebruikersrollen aan uzelf of aan uw collega's toekennen. Dit doet u door bij ‘Autorisatiebeheer’ de betreffende rollen en kenmerken te koppelen. Hoe u dit doet, leest u hier

We raden u aan om het vullen van RIO bij 1 of 2 personen te beleggen. Dit om het overzicht te bewaren.

Stap 3: Registreer de organisatie
Het is belangrijk dat eerst de organisatie goed geregistreerd staat in RIO. De organisatiestructuur bestaat uit het onderwijsbestuur, de onderwijsaanbieders en de onderwijslocaties. Ook is het belangrijk dat de contactgegevens worden gevuld.

Volg onderstaande stappen voor het registreren van uw organisatie in RIO:

Stap 3a: Registreer de onderwijsaanbieder(s)
Een onderwijsaanbieder is een organisatie die het onderwijs verzorgt. Het doel van het registreren van een onderwijsaanbieder is om vast te leggen welke onderwijsaanbieders, namens het onderwijsbestuur, het onderwijs verzorgen. Het gaat hierbij om de naam van de organisatie die het onderwijs verzorgt. Gebruikt u meerdere namen, zoals organisatienamen of labels, om het opleidingsaanbod aan te bieden? Dan legt u meerdere onderwijsaanbieders vast.

Volg onderstaande stappen voor het registreren van een onderwijsaanbieder:

 1. Log in op Mijn DUO Zakelijk.
 2. Klik rechts boven in het scherm op uw naam.
 3. Klik in het opengeklapte menu op RIO.
 4. Klik op 'Mijn organisatie'. Als u voor meerdere organisaties geautoriseerd bent kunt u hier een keuze maken voor welke organisatie u gegevens wilt registreren.
 5. De organisatiestructuur verschijnt in beeld. Klik op 'Onderwijsaanbieder toevoegen'.

 6. Vul bij 'Naam' de naam van de onderwijsaanbieder in. Dit is de naam zoals de onderwijsinstelling bekend staat.
 7. Vul bij 'Internationale naam' eventueel de Internationale naam in. 
 8. Hebt u meerdere ? Kies de juiste erkenningen en/of keurmerken die gelden voor de betreffende onderwijsaanbieder. Hebt u één onderwijsinstellingserkenning? Dan kunt u hier geen keuze maken.
 9. Vul bij 'Oprichtingsdatum' de datum in waarop de onderwijsaanbieder is opgericht, dus vanaf wanneer deze aanbieder opleidingen aanbiedt. Let op: de oprichtingsdatum mag niet voor de datum van de erkenning liggen. 
 10. Controleer de invoervelden en klik op Bewaar.
U heeft nu een nieuwe onderwijsaanbieder geregistreerd. RIO maakt automatisch een onderwijsaanbiedercode aan, deze code ziet u in het scherm. Het format van deze code is altijd 999A999.Onderwijsaanbiedersgroep registreren
In sommige gevallen, met name bij grote onderwijsbesturen, is er ook een clustering van diverse onderwijsaanbieders (scholengemeenschap, onderwijsgroep et cetera). Deze organisatorische eenheid is herkenbaar aan een eigen identiteit (en vaak ook naam en adresgegevens). Daarnaast wordt een cluster vaak voor een aantal taken aangestuurd door een eigen directie ten opzichte van het formele bevoegd gezag. Dit is de zogeheten onderwijsaanbiedersgroep.
 
Hebt u binnen uw onderwijsbestuur een soortgelijke organisatorische eenheid? Volg dan onderstaande stappen om een onderwijsaanbiedersgroep te registreren: 
 1. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Organisatiestructuur'.

 2. Klik op 'Onderwijsaanbiedersgroep toevoegen'.

 3. Vul bij 'Naam' de naam van de onderwijsaanbiedersgroep in.
 4. Vul bij 'Internationale naam' eventueel de Internationale naam in. 
 5. Selecteer bij 'Onderwijsaanbieders of onderwijsbegeleidingsaanbieders' de aanbieders die onder het cluster vallen. 
 6. Vul bij 'Oprichtingsdatum' de datum in waarop de onderwijsaanbiedersgroep is opgericht. 
 7. Controleer de invoervelden en klik op Bewaar.
U heeft nu een nieuwe onderwijsaanbiedersgroep geregistreerd. RIO maakt automatisch een onderwijsaanbiedersgroepscode aan, deze code ziet u in het scherm. Het format van deze code is altijd 999G999.

Stap 3b: Registreer de onderwijslocatie(s)
Een onderwijslocatie is de locatie waar het onderwijs gegeven wordt. Het doel van het registreren van een onderwijslocatie is om vast te leggen welke locaties bij het onderwijsbestuur in gebruik zijn en waar door onderwijsaanbieders onderwijs verzorgt kan worden. Als er uitsluitend sprake is van online onderwijs is de onderwijslocatie niet relevant. Er wordt gebruik gemaakt van het BAG register. Daarom kunt u alleen adressen of plaatsen in Nederland registreren.

Na het registreren van de onderwijsaanbieder (stap 3a) komt u in het scherm met de gegevens van uw onderwijsbestuur. Volg onderstaande stappen om verder te gaan met het registreren van de onderwijslocatie(s):

 1. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Organisatiestructuur'.

 2. Klik op 'Onderwijslocaties'.

 3. Klik op 'Onderwijslocatie toevoegen'.

 4. Vul bij 'Adres' (een deel van) het adres of plaats in. U ziet een drop-down-menu waaruit u het juiste adres kunt selecteren. Deze informatie is afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Komt het adres dat u wilt registreren niet voor in de schermen? Neem dan contact op met de BAG voor het opvoeren van het adres.
 5. Vul bij 'In bedrijf sinds' de datum in waarop de onderwijslocatie in gebruik is genomen. 
 6. Controleer de invoervelden en klik op Bewaar.
U heeft nu een nieuwe onderwijslocatie geregistreerd. RIO maakt automatisch een onderwijslocatiecode aan, deze code ziet u in het scherm. Het format van deze code is altijd 999X999.

Stap 3c: Registreer de contactgegevens
Het doel van het registreren van de contactgegevens is dat externe partijen met de juiste persoon of afdeling binnen uw instelling contact op kunnen nemen. Voor de niet OCW-erkende instellingen is er op dit moment 1 communicatiecontext, namelijk de algemene. Deze communicatiecontext is openbaar. U mag naar aanleiding van de AVG geen persoonlijke contactgegevens registreren in deze communicatiecontext.

Na het registreren van de onderwijslocatie(s) (stap 3b) komt u in het scherm van de onderwijslocaties. Volg onderstaande stappen om verder te gaan met het registreren van de contactgegevens:
 1. Klik bovenin het scherm onder 'Onderwijslocatiegebruik' op de naam van het Onderwijsbestuur met de B-code (999B999).
 2. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Organisatiestructuur'.
 3. Klik op het onderwijsbestuur, de onderwijsaanbieder, de onderwijsbegeleidingsaanbieder of de onderwijsaanbiedersgroep waarvoor u de contactgegevens wilt registreren. Heeft een onderwijsaanbieder voor een communicatiecontext andere contactgegevens dan het onderwijsbestuur? Registreer dan bij beide de contactgegevens. Doet u dit niet, dan wordt er uitgegaan van overerving. Als er geen contactgegevens zijn ingevuld bij de onderwijsaanbieder wordt er gekeken naar de contactgegevens van het onderwijsbestuur. Zijn er geen contactgegevens gevuld voor het onderwijsbestuur? Dan wordt er gekeken naar de contactgegevens van het handelsregister. 
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Contactgegevens'.

 5. Klik op 'Contactgegevens toevoegen'. 

 6. Selecteer bij 'Sector' de onderwijssector waarvoor u de contactgegevens wilt registreren. 
 7. Selecteer bij 'Communicatiecontext' de context waarvoor u de contactgegevens wilt registreren.
 8. Vul bij 'Afdeling of functie' eventueel de afdeling of functie in waarvan u de contactgegevens registreert.
 9. Vul bij 'Toelichting' eventueel een toelichting in over de afdeling of functie.
 10. Vul bij 'Telefoon' eventueel het telefoonnummer in.
 11. Vul bij 'Fax' eventueel het faxnummer in.
 12. Vul bij 'E-mail' eventueel het e-mailadres in.
 13. Vul bij 'Website' eventueel de website in. 
 14. Vul bij 'Postadres' (een deel van) het postadres in. U ziet een drop-down-menu waaruit u het juiste adres kunt selecteren. U kunt ook zoeken op postbus. 
 15. Vul bij 'Bezoekadres' (een deel van) het bezoekadres in. U ziet een drop-down menu waaruit u het juiste adres kunt selecteren.
 16. Controleer de invoervelden en klik op Bewaar.
U heeft nu de contactgegevens geregistreerd. Wilt u aanvullende contactgegevens registreren onder hetzelfde gekozen bestuur, de onderwijsaanbieder, onderwijsbegeleidingsaanbieder of onderwijsaanbiedersgroep? Voer dan de bovenstaande stappen 7 t/m 18 opnieuw uit.

Wilt u nieuwe contactgegevens registreren onder een ander organisatieonderdeel? Ga dan terug naar de organisatiestructuur en klik op het organisatieonderdeel waarvoor u de contactgegevens wilt registreren. Voer nu bovenstaande stappen 6 t/m 18 opnieuw uit. 
Stap 4: Registreer de opleidingen
Na het registreren van de organisatie kunt u het opleidingsaanbod registreren. Dit bestaat uit opleidingseenheden, aangeboden opleidingen en cohorten met prijzen.

Volg onderstaande stappen voor het registreren van uw opleidingsaanbod in RIO:

Stap 4a: Registreer de opleidingseenheid
De opleidingseenheid is een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden dat in RIO wordt vastgelegd. Het kan gaan om een volledige opleiding of een deel van een opleiding zoals een cursus, training, vak of module. Voor het non-formele onderwijs is er 1 type opleidingseenheid:

 • Particuliere opleiding (Non-formele opleiding)
  Opleidingen of onderdelen van een opleiding die niet zijn geaccrediteerd door OCW of NVAO.

Na het registreren van de contactgegevens (stap 3c) komt u in het scherm van de contactgegevens. Volg onderstaande stappen om verder te gaan met het registreren van de opleidingseenheid:

 1. Klik bovenin het scherm onder 'Contactgegevens' op de naam die in beeld staat en ga naar het onderwijsbestuur (999B999). 
 2. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Opleidingen'.

 3. Klik op 'Opleiding toevoegen'.

 4. Selecteer bij 'Sector' de juiste categorie: Particuliere opleiding.

 5. Vul bij 'Eigen naam' de naam in. 
 6. Vul bij 'Naam kort' eventueel de verkorte naam in.
 7. Vul bij 'Internationale naam' eventueel de Internationale naam in.
 8. Vul bij 'Afkorting' eventueel de afkorting in.
 9. Vul bij 'Omschrijving' eventueel een omschrijving van de opleiding in. Let op: we raden u aan om platte tekst zonder opmaak te gebruiken. Als u teksten kopieert van een website kan het zijn dat de  mee komt. Dit zorgt na het opslaan voor vreemde tekens in de omschrijving. U kunt hierdoor de tekst niet meer zelf wijzigen. Als er toch een wijziging nodig is raden we u aan om het wijzig- en verwijderformulier te gebruiken. Deze kunt u onderaan deze pagina vinden bij 'Vragen?'.
 10. Selecteer bij 'Soort waardedocument' eventueel het waardedocument dat men ontvangt bij een succesvolle afronding van de opleiding.
 11. Selecteer bij 'Niveau' eventueel op welk niveau de opleiding wordt verzorgd.
 12. Vul bij 'Eqf' eventueel in welke EQF niveau van toepassing is. Meer informatie kunt u hier Link opent externe pagina  vinden.
 13. Vul bij 'Nlqf' eventueel in welke NLQF niveau van toepassing is. Meer informatie kunt u hier Link opent externe pagina  vinden. 
 14. Vul bij 'Studielast' eventueel de studielast in. De studielast is de last waarin de studieduur wordt uitgedrukt: contactuur, ECTS, studiebelastinguur, studiepunt of uur.  
 15. Vul bij 'Studielasteenheid' eventueel de studielasteenheid in. Als u de studielast heeft ingevuld, is dit veld verplicht om in te vullen. 
 16. Vul bij 'Begindatum' de datum in waarop de opleiding is ontwikkeld en vastgesteld. Als u deze datum niet aanpast ligt de begindatum automatisch 7 dagen in de toekomst. 
 17. Controleer de invoervelden en klik op Bewaar.

U heeft nu een nieuwe opleidingseenheid geregistreerd. RIO maakt automatisch een opleidingseenheidscode aan, deze code ziet u in het scherm in de tweede kolom. Het format van deze code is altijd 1234O5678.

Wilt u meer opleidingseenheden registreren? Voer dan bovenstaande stappen 3 t/m 17 opnieuw uit. Herhaal dit totdat u alle opleidingseenheden hebt geregistreerd. 


Stap 4b: Registreer de aangeboden opleiding(en)
De aangeboden opleiding is een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, wordt aangeboden. In het non-formele onderwijs is er 1 type aangeboden opleiding:
 • Aangeboden particuliere opleiding (non-formele opleiding)

Na het registreren van de opleidingseenheid (stap 4a) komt u in het scherm van de opleidingen. Volg onderstaande stappen om verder te gaan met het registreren van de aangeboden opleiding(en):

 1. Klik boven in het scherm onder 'Opleidingen' op de naam van het Onderwijsbestuur met de B-code (999B999).

 2. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Organisatiestructuur'.

 3. Klik op 'Aangeboden opleidingen' onder de onderwijsaanbieder waar u aangeboden opleidingen wilt toevoegen.

 4. Klik op 'Aangeboden opleiding toevoegen'.

 5. Selecteer bij 'Sector' de juiste categorie: Particulier onderwijs.
 6. Selecteer bij 'Kies opleiding' de opleidingseenheid. Standaard worden uw eigen opleidingen (Mijn opleidingen) weergegeven. U kunt ook kiezen om alle opleidingen weer te geven.

 7. Selecteer bij 'Locatie' eventueel de locatie waarop de aangeboden opleiding wordt gegeven. Als er sprake is van online onderwijs, dan kan u dit veld leeglaten.
 8. Vul bij 'Eerste instroomdatum' eventueel de datum in waarop de opleiding voor het eerst kan worden gevolgd.
 9. Vul bij 'Eigen naam' eventueel de naam in die wordt gebruikt in het maatschappelijk verkeer, bijvoorbeeld op de website. Als u geen eigen naam invult zal de opleidingsnaam getoond worden. 
 10. Vul bij 'Eigen Internationale naam' eventueel de Internationale naam in. Als u geen eigen Internationale naam invult zal de opleidingsnaam getoond worden.
 11. Vul bij 'Afwijkende opleidingsduur' eventueel de afwijkende duur van de opleiding in als deze anders is dan geregistreerd in de opleidingseenheid en selecteer de eenheid. De afwijkende-opleidingsduureenheid is de eenheid waarin de studieduur wordt uitgedrukt: uur, dag, week, maand of jaar.
 12. Selecteer bij 'Niveau' eventueel het niveau.
 13. Selecteer bij 'Voertaal' eventueel de taal waarin het onderwijs wordt gegeven.
 14. Vul bij 'Internetadres' eventueel het websiteadres in. Wij raden u aan te kiezen voor een URL die verwijst naar een pagina met meer informatie over de betreffende opleiding en niet de algemene website van uw organisatie.
 15. Vul bij "Samenwerkende onderwijsaanbieder" eventueel de onderwijsaanbiedercode in van de onderwijsaanbieder waarmee de opleiding gezamenlijk wordt aangeboden (bijvoorbeeld als de opleiding een doorlopende leerlijn betreft).
 16. Selecteer bij 'Toestemming STAP-budget regeling' de optie 'Niet beschikbaar in het kader van de STAP-regeling'. 
 17. Vul bij 'Begindatum' de datum in waarop de opleiding is opgenomen in de catalogus van de onderwijsaanbieder. Als u deze datum niet aanpast ligt de begindatum automatisch 7 dagen in de toekomst.
 18. Vul bij 'Einddatum' eventueel de einddatum van de aangeboden opleiding in. Dit is de laatste dag dat de opleiding gegeven wordt. Als deze nog niet bekend is, dan kunt u dit veld leeg laten. 
 19. Controleer de invoervelden en klik op Bewaar.

U heeft nu een nieuwe aangeboden opleiding geregistreerd. RIO maakt automatisch een aangebodenopleidingscode aan, deze code ziet u in het scherm als u op de aangeboden opleiding klikt. Het format van deze code is altijd 1234578-90ab-cdef-1234-567890ABCDEF (een UUID).

Wilt u meer aangeboden opleidingen registreren? Voer dan bovenstaande stappen 4 t/m 19 opnieuw uit. Herhaal dit totdat u alle aangeboden opleidingen hebt geregistreerd. 


Stap 4c: Registreer de cohort(en)
Een cohort is de realisatie/uitvoering van een aangeboden opleiding met eigen startmoment, instroomperiode en aanmeldbeperkingen. Start een opleiding ieder jaar opnieuw of meerdere keren per jaar, dan registreert u hiervoor verschillende cohorten. Onder het stappenplan kunt u 2 voorbeelden vinden van cohorten.

Na het registreren van de aangeboden opleiding(en) (stap 4b) komt u in het scherm van de aangeboden opleidingen. Volg onderstaande stappen om verder te gaan met het registreren van het cohort:

 1. Klik op de aangeboden opleiding waarvoor u een cohort wilt registreren. Staat de aangeboden opleiding niet op de eerste pagina? In het menu aan de linkerkant kunt u zoeken op opleidingseenheidscode óf de opleidingscode van de betreffende opleidingserkenning zoals crebo, ilt of isat of opleidingsnaam.
 2. Voor het registreren van een nieuw cohort klikt u onder in het scherm op 'Cohort toevoegen'.
   
 3. Vul bij 'Cohort code' de code in die wordt gebruikt om het cohort te identificeren. We raden aan om, ivm externe afnemers, de cohortcode altijd uniek te houden binnen het opleidingsaanbod van de onderwijsaanbieder. 
 4. Selecteer bij 'Cohort status' de status. Cohort status open betekent dat het cohort open staat voor aanmeldingen. Cohort status gesloten betekent dat er geen aanmeldingen meer worden aangenomen voor het cohort. 
 5. Vul bij 'Begin aanmeldperiode' de begindatum van de aanmeldperiode in, dus vanaf welke datum een student zich kan aanmelden.
 6. Vul bij 'Einde aanmeldperiode' eventueel de einddatum van de aanmeldperiode in, dus tot welke datum een student zich kan aanmelden.
 7. Selecteer bij 'Kies instroom type' of het gaat om een instroommoment of een instroomperiode.
  - Kies instroommoment als het gaat om een vast startmoment.
  - Kies instroomperiode als het gaat om een periode waarin de student op elk gewenst moment kan starten. Registreer de begin- en einddatum.
 8. Selecteer bij 'Toestemming vereist voor aanmelding' of er toestemming vereist is. Dit geeft aan of een aspirant student voor een bepaald cohort van een aangeboden opleiding toestemming van de instelling nodig heeft om zich aan te mogen melden.
 9. Vul bij 'Toelichting vereiste toestemming' eventueel een tekstuele toelichting in op de voor aanmelding vereiste toestemming van de onderwijsaanbieder. 
 10. Vul bij 'Toegangscode cohort' eventueel de toegangscode van het cohort in. Deze toegangscode is een door de onderwijsaanbieder bepaalde code die een aspirant student moet gebruiken om zich aan te kunnen melden voor een cohort van een aangeboden opleiding dat alleen toegankelijk is voor een specifieke doelgroep. Dit betreft vaak opleidingen die voor een specifiek bedrijf verzorgd worden.
 11. Selecteer bij 'Opleidingsvorm' de opleidingsvorm.
 12. Vul bij 'Deelnemersplaatsen' eventueel het aantal deelnemersplaatsen in. Het gaat hier om het aantal deelnemersplaatsen die beschikbaar zijn binnen dit cohort. 
 13. Vul bij 'Einddatum' eventueel de einddatum in. Dit is de datum van de laatste geplande lesdag. Als deze nog niet bekend is, dan kunt u dit veld leeg laten. 
 14. Controleer de invoervelden en klik op Bewaar.

Voorbeelden cohorten
           


Prijs toevoegen
Het toevoegen van een prijs laat zien hoeveel de opleiding kost. 

Na het registreren van het cohort komt u in het scherm van de aangeboden opleiding. Om nu verder te gaan met het registreren van de prijs van het cohort volgt u onderstaande stappen: 
 1. Klik onderin het scherm op het cohort waar u een prijs voor wilt registreren.

 2. Voor het registreren van een nieuwe prijs klikt u op 'Prijs toevoegen'. 

 3. Selecteer bij 'Soort' welke prijs u wilt registreren. 

  - Vul bij de totale verplichte kosten de catalogusprijs in. Dit zijn kosten die door elke opleider zelfstandig mogen worden bepaald.
  - De STAP-subsidiabele prijs hoeft u niet te vullen. 
  Vul bij 'Bedrag' het bedrag in. Vul de bedragen in zoals deze in werkelijkheid zijn.
 4. Controleer de invoervelden en klik op Bewaar.


Vragen?
Helpdesk RIO
Hebt u vragen met betrekking tot het registreren of raadplegen van RIO? Neem dan contact op met de helpdesk RIO van DUO:
 • mail: rio@duo.nl
 • telefonisch: 050 - 599 7738, optie 3 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur)

Helpdesk Security Service Desk (SSD)
Hebt u vragen over de beheer- en gebruikersrollen en autorisatie hiervan? Of kunt u niet inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk SSD van DUO:

EDU-DEX
Hebt u vragen over de aanlevering met EDU-DEX? Neem dan contact op met EDU-DEX:

Gegevens onjuist geregistreerd?
Hebt u gegevens onjuist geregistreerd of een andere fout gemaakt? Via het onderstaandverwijder of wijzigformulier kunt u een registratie laten verwijderen. Ook kunt u sommige gegevens die u zelf niet meer kunt wijzigen, laten wijzigen via het formulier. Mail het ingevulde formulier naar rio@duo.nl.

Let op: verwijder alleen registraties die onjuist zijn. Het is niet de bedoeling om met het verwijderen RIO 'op te schonen'. 


Hebt u alle stappen doorlopen? Dan staan alle gegevens geregistreerd in RIO. Hebt u nog vragen? Klik dan hierboven.


Laatst gewijzigd op 02-11-2023