Vorige pagina

Registreren contactgegevens po

Het doel van het registreren van de contactgegevens is dat externe partijen met de juiste persoon of afdeling binnen uw instelling contact op kunnen nemen. U registreert hiervoor communicatiecontexten. Een communicatiecontext is een onderwerp waarover een externe partij contact op kan nemen met een onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld de algemene contactgegevens of de contactgegevens voor Schoolalert. Niet alle communicatiecontexten staan openbaar, maar voor de communicatiecontexten die wel openbaar staan raden we u aan om geen persoonlijke contactgegevens te registreren. U kunt hier meer informatie en een overzicht vinden over de verschillende communicatiecontexten.  
 1. Log in op Mijn DUO Zakelijk.
 2. Klik rechtsboven in het scherm op uw naam.
 3. Klik in het opengeklapte menu op RIO.
 4. Klik op 'Mijn organisatie'. Als u voor meerdere organisaties geautoriseerd bent kunt u hier een keuze maken voor welke organisatie u gegevens wilt registreren.
 5. De organisatiestructuur verschijnt in beeld. Klik op het onderwijsbestuur, de onderwijsaanbieder, de onderwijsbegeleidingsaanbieder of de onderwijsaanbiedersgroep waarvoor u de communicatiecontext wilt opvoeren. Heeft een onderwijsaanbieder andere contactgegevens dan het onderwijsbestuur? Registreer dan bij beide de contactgegevens. Doet u dit niet, dan wordt er uitgegaan van overerving. Als er geen contactgegevens zijn ingevuld bij de onderwijsaanbieder wordt er gekeken naar de contactgegevens van het onderwijsbestuur.
 6. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Contactgegevens'.

 7. Klik op 'Contactgegevens toevoegen'.

 8. Selecteer bij 'Sector' de sector waarvoor u de contactgegevens wilt registreren.
 9. Selecteer bij 'Communicatiecontext' de categorie waarvoor u de contactgegevens wilt registreren.
 10. Vul bij 'Afdeling of functie' eventueel de afdeling of functie in waarvan u de contactgegevens registreert.
 11. Vul bij 'Toelichting' eventueel een toelichting in over de afdeling of functie.
 12. Vul bij 'Telefoonnummer' eventueel het telefoonnummer in.
 13. Vul bij 'Faxnummer' eventueel het faxnummer in.
 14. Vul bij 'E-mailadres' eventueel het e-mailadres in.
 15. Vul bij 'internetadres' eventueel de website in.
 16. Vul bij 'Postadres' eventueel (een deel van) het postadres in. U ziet een dropdown menu waaruit u het juiste postadres kunt selecteren.
 17. Vul bij 'Bezoekadres' eventueel (een deel van) het bezoekadres in. U ziet een dropdown menu waaruit u het juiste bezoekadres kunt selecteren.
 18. Controleer de invoervelden en klik op Bewaar.
U hebt nu de contactgegevens opgevoerd. Wilt u nieuwe communicatiecontexten registreren onder hetzelfde gekozen bestuur, de onderwijsaanbieder, de onderwijsbegeleidingsaanbieder of onderwijsaanbiedersgroep? Voer dan de bovenstaande stappen 7 t/m 18 opnieuw uit.

Wilt u nieuwe communicatiecontexten registreren onder een andere aanbieder? Klik dan eerst op het onderwijsbestuur, de onderwijsaanbieder, de onderwijsbegeleidingsaanbieder of de onderwijsaanbiedersgroep onder 'Contactgegevens'. Klik op de aanbieder waarvoor u de contactgegevens wilt toevoegen. Voer nu bovenstaande stappen 6 t/m 18 opnieuw uit.

Vragen?
Helpdesk RIO
Hebt u vragen over de registratie in RIO? Neem dan contact op met de helpdesk RIO van DUO:
 • mail: rio@duo.nl
 • telefonisch: 050 - 599 7738, optie 3 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur)

Helpdesk Security Service Desk (SSD)
Hebt u vragen over de beheer- en gebruikersrollen en autorisatie hiervan? Of kunt u niet inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk SSD van DUO:

Laatst gewijzigd op 21-05-2024