Vorige pagina

Registreren onderwijsbegeleidingsaanbieder(s) po (so/vso)

Besturen uit de clusters 1 en 2 (so/vso) kunnen ondersteuning geven aan leerlingen die bij een onderwijsaanbieder van een ander bestuur zijn ingeschreven. Deze begeleiding wordt onder andere in arrangementen vastgelegd. U kunt de ondersteuning nu koppelen aan een organisatorische eenheid in RIO. Ook kunt aan deze registratie in RIO contactgegevens via communicatiecontexten vastleggen. Hoe u dit doet leest u hier. Externe partijen kunnen die raadplegen en gebruiken. 
Volg onderstaande stappen voor het registreren van een onderwijsaanbieder:

 1. Log in op Mijn DUO Zakelijk.
 2. Klik rechts boven in het scherm op uw naam.
 3. Klik in het opengeklapte menu op RIO.
 4. Klik op 'Mijn organisatie'. Als u voor meerdere organisaties geautoriseerd bent kunt u hier een keuze maken voor welke organisatie u gegevens wilt registreren.
 5. De organisatiestructuur verschijnt in beeld. Klik op 'Onderwijsbegeleidingsaanbieder toevoegen'.
   
 6. Vul bij 'Naam' de naam van de onderwijsbegeleidingsaanbieder in.
 7. Vul bij 'Internationale naam' eventueel de Internationale naam in. 
 8. Heeft u meerdere onderwijsinstellingserkenningen? Kies de juiste onderwijsinstelling(en) die gelden voor de betreffende onderwijsbegeleidingsaanbieder. Heeft u één onderwijsinstellingserkenning? Dan kunt u hier geen keuze maken.

 9. Selecteer bij 'Expertise' de ondersteuning(en) die onder de onderwijsbegeleidingsaanbieder vallen.

 10. Vul bij 'Oprichtingsdatum' de datum in waarop de onderwijsbegeleidingsaanbieder is opgericht. Let op: de oprichtingsdatum mag niet voor de datum van de erkenning liggen. 
 11. Controleer de invoervelden en klik op Bewaar.
U heeft nu een nieuwe onderwijsbegeleidingsaanbieder geregistreerd. RIO maakt automatisch een onderwijsbegeleidingsaanbiedercode aan, deze code ziet u in het scherm. Het format van deze code is altijd 999T999.

Vragen?
Helpdesk RIO
Hebt u vragen over de registratie in RIO? Neem dan contact op met de helpdesk RIO van DUO:
 • mail: rio@duo.nl
 • telefonisch: 050 - 599 7738, optie 3 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur)

Helpdesk Security Service Desk (SSD)
Hebt u vragen over de beheer- en gebruikersrollen en autorisatie hiervan? Of kunt u niet inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk SSD van DUO:

Laatst gewijzigd op 12-07-2023