Vorige pagina

Toevoegen onderwijslocatie po

De organisatiestructuur is als volgt opgebouwd:
Het 
Onderwijsbestuur staat in de organisatie boven de Onderwijsaanbieder (zie afbeelding).
De volgorde van toevoegen is daarom altijd:

 1. Onderwijsbestuur
 2. Onderwijsaanbieder
 3. Onderwijslocaties
 4. Aangeboden opleidingen 

(Afbeelding)

 

Onderwijslocatie toevoegen
Het doel van het toevoegen van een Onderwijslocatie is om vast te leggen op welke locaties van een Onderwijsaanbieder onderwijs gegeven wordt. In het po is het opvoeren van een onderwijslocatie verplicht.
 1. Klik op ‘Mijn organisatie’ om naar de organisatiestructuur te gaan. 
 2. Klik op ‘onderwijslocaties’. Een overzicht van de reeds toegevoegde locaties wordt getoond.
 3. Klik op 'onderwijslocatie toevoegen'.
 4. Vul het adres van de Onderwijslocatie in. 
  Door middel van de zoekfunctie komen adresopties naar voren tijdens het typen
 5. Maak een keuze in de lijst voor Vestigingserkenning
 6. Leg de datum vast vanaf wanneer de Onderwijslocatie in bedrijf is. 
 7. Klik op ‘bewaar’ om de gegevens vast te leggen.
 
RIO Onderwijslocatie toevoegen
 
Als u een nieuwe Onderwijslocatie opvoert genereert RIO voor deze nieuwe Onderwijslocatie een nieuw Onderwijslocatie-ID. Dit ID is later noodzakelijk voor de uitwisseling met BRON.
De LAS leverancier haalt de onderwijslocatiecode op uit RIO en legt dit vast in LAS. 


Vestigingen toevoegen

Klik in het scherm van de Onderwijslocatie op ‘Vestigingen toevoegen’ om bij de desbetreffende Onderwijslocatie een verwijzing naar een vestigingserkenning (BRIN06) toe te voegen. 
 1. Kies de Vestigingserkenning die gerelateerd is aan het bevoegd gezag. 
 2. Leg de datum vast met de datum vanaf wanneer de Onderwijslocatie in bedrijf is.
 3. Klik op ‘bewaar’ om de gegevens vast te leggen.