Vorige pagina

Starten met RIO (Het 6 stappenplan voor po)

In RIO gaat u voor uw onderwijsinstelling de onderwijsaanbieder(s), de onderwijslocatie(s), de aangeboden opleiding(en) en de contactgegevens vullen.


Voor het primair onderwijs doet u dit via het RIO-portaal in MijnDUO.
Volg hiervoor de onderstaande stappen. Per stap vindt u een link naar de handleiding.
1. Breng uw organisatie in kaart

Voordat u RIO gaat vullen, is het goed om na te denken over hoe u uw onderwijsorganisatie in RIO wilt vastleggen. 

Daarnaast is het belangrijk dat u alvast de contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, website, postadres en bezoekadres) van uw onderwijsaanbieders verzamelt. Deze gegevens hebt u nodig voor het vullen van de verschillende communicatiecontexten.

2. Koppel de juiste rollen en kenmerken aan de gebruikers
Voordat u de gegevens in RIO kunt vullen, moet u beschikken over de benodigde gebruikersrollen in MijnDUO.

Als u voor uw onderwijsinstelling de beheerder bent van MijnDUO, hebt u de RIO beheerdersrollen nodig om uzelf of een collega de RIO gebruikersrollen toe te kennen. Dit doet u door bij ‘Autorisatiebeheer’ de betreffende rollen en kenmerken te koppelen

Het is zaak om het overzicht te bewaren en het vullen van RIO bij 1 of 2 personen te beleggen.
In het primair onderwijs worden de rollen ‘Beheerder RIO Algemeen’ en ‘Beheerder RIO Selfservice’ automatisch toegevoegd aan de ‘Beheerder PO’. 
Voordat u verder gaat
U heeft nu alle informatie voor de registratie voorhanden en kunt met de juiste rechten inloggen op het RIO-portaal in MijnDUO.

In het RIO-portaal registreert u:
• Alle onderwijsaanbieders en eventuele onderwijsaanbiedersgroepen (WIE)
• Alle onderwijslocaties (WAAR)
• Alle aangeboden opleidingen van alle onderwijsaanbieders (WAT en HOE)
• Alle contactgegevens (MET WIE).

U kunt dit in principe in twee verschillende volgordes doen. In de eerste werkwijze registreert u eerst alle onderwijsaanbieders, daarna alle onderwijslocaties, vervolgens alle aangeboden opleidingen en tenslotte voert u alle contactgegevens op:
RIO Voordat u verder gaat 1

In de tweede werkwijze werkt u per onderwijsaanbieder: u voert de eerste onderwijsaanbieder in, daarna de onderwijslocatie(s) van deze aanbieder, dan zijn aangeboden opleidingen en tenslotte de contactgegevens. Daarna gaat u verder met de tweede onderwijsaanbieder:
RIO Voordat u verder gaat 2

Bent u een kleine onderwijsinstelling, dan ligt werkwijze 2 meer voor de hand. Grotere onderwijsinstellingen vinden werkwijze 1 wellicht meer efficiënt.

Welke werkwijze u ook kiest, het is van belang dat u alle onderwijsaanbieders én onderwijslocaties van uw onderwijsinstelling heeft opgevoerd, voordat u aan de aangeboden opleidingen begint. Bij het registreren van de opleidingen is het namelijk verplicht om deze én aan een onderwijsaanbieder én aan een onderwijslocatie te koppelen.

3. Voer de onderwijsaanbieders of onderwijsaanbiedergroepen op
Het doel van het toevoegen van een onderwijsaanbieder(groep) is om vast te leggen welke onderwijsaanbieders(groepen) namens het onderwijsbestuur onderwijs verzorgen. 
Om de gegevens in RIO te vullen, gaat u naar het RIO-portaal in MijnDUO.


4. Voer de onderwijslocaties op

Het doel van het toevoegen van een onderwijslocatie is om vast te leggen op welke locaties van een onderwijsaanbieder onderwijs gegeven wordt. In het po is het opvoeren van een onderwijslocatie verplicht.

5. Voer de aangeboden opleidingen op
Er moet vastgelegd worden welke opleiding(en) de onderwijsaanbieder aanbiedt. Daarbij wordt een relatie gelegd met een (erkende) opleidingseenheid (wat) en is het mogelijk aan te geven waar deze opleiding wordt gegeven (onderwijslocatie).
Tevens wordt aangegeven in welke vorm deze opleiding eventueel wordt aangeboden via de zogeheten opleidingskenmerken
6. Controleer de gegevens van het onderwijsbestuur en voer de contactgegevens op
DUO registreert de erkenning van een bevoegd gezag op basis van de gegevens in het Handelsregister. Binnen RIO worden de gegevens van de bevoegd gezag erkenning opgenomen als Onderwijsbestuur. 
Het bevoegd gezag kan de contactgegevens en een naam bij het onderwijsbestuur registreren.

Naslag po

Handige tips

Veelgestelde vragen en systeemmeldingen

Rollenoverzicht en toelichting