Vorige pagina

Toevoegen onderwijsaanbieder/onderwijsaanbiedersgroep vo

Werkt uw school met een LAS, SIS of iets vergelijkbaars dan gaat de gegevensuitwisseling automatisch en kunnen de gegevens via het eigen administratiesysteem worden toegevoegd of gewijzigd.
Volgorde van toevoegen
De organisatiestructuur is als volgt opgebouwd:
Het Onderwijsbestuur staat in de organisatie boven de Onderwijsaanbieder
Zie afbeelding

De volgorde van toevoegen is daarom altijd:

 1. Onderwijsbestuur
 2. Onderwijsaanbieder
 3. Onderwijslocaties
 4. Aangeboden opleidingen 
Onderwijsaanbieder toevoegen
Het doel van het toevoegen van een Onderwijsaanbieder/ Onderwijsaanbiedergroep is om vast te leggen welke onderwijsaanbieders namens het Onderwijsbestuur onderwijs verzorgen. 

Voordat een Onderwijsaanbieder toegevoegd kan worden moet er eerst een registratie van het Onderwijsbestuur zijn. (zie stap hierboven)
Het Onderwijsbestuur ligt in de organisatiestructuur namelijk boven de Onderwijsaanbieder.

 1. Klik op ‘Mijn organisatie’ om naar de organisatiestructuur te gaan. 
 2. Klik op ‘Onderwijsaanbieder toevoegen’. 
 3. Vul hier de naam van de Onderwijsaanbieder in zoals deze in het maatschappelijk verkeer gebruikt wordt.
  Het vak voor de Internationale naam is niet verplicht.
 4. Kies de BRIN onder licentie waarvan de Onderwijsaanbieder opleidingen verzorgt
 5. Leg de Oprichtingsdatum van de Onderwijsaanbieder vast
 6. Klik op ‘Bewaar’ om de gegevens vast te leggen.

RIO Onderwijsaanbieder toevoegen
Onderwijsaanbiedersgroep toevoegen
Een onderwijsaanbiedergroep is een clustering van diverse Onderwijsaanbieders (scholengemeenschap, onderwijsgroep et cetera) die een eigen identiteit (en vaak ook naam en adresgegevens) hebben en die voor een aantal taken aangestuurd wordt door een eigen directie ten opzichte van het formele bevoegd gezag.
 
Als er binnen een Onderwijsbestuur zo’n organisatorische eenheid bestaat, kan dat via deze functie vastgelegd worden. 
 
Voordat een Onderwijsaanbieder opgevoerd kan worden moet er eerst een registratie van het Onderwijsbestuur zijn.
Het Onderwijsbestuur ligt in de organisatiestructuur namelijk boven de Onderwijsaanbieder.
 
 1. Klik op ‘Mijn organisatie’ om naar de organisatiestructuur te gaan. 
 2. Klik op ‘Onderwijsaanbiedergroep toevoegen’ (onderaan de organisatiestructuur).
 3. Vul hier de naam van de Onderwijsaanbiedergroep in zoals deze in het maatschappelijk verkeer gebruikt wordt. 
 4. Kies de BRIN onder licentie waarvan de Onderwijsaanbiedergroep opleidingen verzorgt
 5. Leg de oprichtingsdatum van de Onderwijsaanbiedergroep vast
 6. Klik op ‘bewaar’ om de gegevens vast te leggen. 
RIO Onderwijsaanbiedersgroep toevoegen PO-VO