Vorige pagina

Toevoegen onderwijslocatie vo

Werkt uw school met een LAS, SIS of iets vergelijkbaars dan gaat de gegevensuitwisseling automatisch en kunnen de gegevens via het eigen administratiesysteem worden toegevoegd of gewijzigd.
Volgorde van toevoegen
De organisatiestructuur is als volgt opgebouwd:
Het Onderwijsbestuur staat in de organisatie boven de Onderwijsaanbieder
Zie afbeelding

De volgorde van toevoegen is daarom altijd:

 1. Onderwijsbestuur
 2. Onderwijsaanbieder
 3. Onderwijslocaties
 4. Aangeboden opleidingen 
Onderwijslocatie toevoegen
Het doel van het toevoegen van een Onderwijslocatie is om vast te leggen op welke locaties van een Onderwijsaanbieder onderwijs gegeven wordt. 

 1. Klik op ‘Mijn organisatie’ om naar de organisatiestructuur te gaan. 
 2. Klik op 'onderwijslocaties' Een overzicht van de reeds toegevoegde locaties wordt getoond.
 3. Klik op ‘onderwijslocatie toevoegen’.
 4. Vul het adres van de Onderwijslocatie in. 
  Door middel van de zoekfunctie komen adresopties naar voren tijdens het typen
 5. Maak een keuze in de lijst voor Vestigingserkenning
 6. Leg de datum vast vanaf wanneer de Onderwijslocatie in bedrijf is. 
 7. Klik op ‘bewaar’ om de gegevens vast te leggen.
 
RIO Onderwijslocatie toevoegen
 
Als u een nieuwe Onderwijslocatie opvoert genereert RIO voor deze nieuwe Onderwijslocatie een nieuw Onderwijslocatie-ID. Dit ID is later noodzakelijk voor de uitwisseling met BRON.
 

Vestigingen toevoegen
Klik in het scherm van de Onderwijslocatie op ‘Vestigingen toevoegen’ om bij de desbetreffende Onderwijslocatie een verwijzing naar een vestigingserkenning (BRIN06) toe te voegen. 
 1. Kies de Vestigingserkenning die gerelateerd is aan het bevoegd gezag. 
 2. Leg de wijzigingsdatum vast. 
 3. Klik op ‘bewaar’ om de gegevens vast te leggen.