Vorige pagina

Toevoegen opleidingsaanbod vo

Werkt uw school met een LAS, SIS of iets vergelijkbaars dan gaat de gegevensuitwisseling automatisch en kunnen de gegevens via het eigen administratiesysteem worden toegevoegd of gewijzigd.
Volgorde van toevoegen
De organisatiestructuur is als volgt opgebouwd:
Het Onderwijsbestuur staat in de organisatie boven de Onderwijsaanbieder
Zie afbeelding

De volgorde van toevoegen is daarom altijd:

 1. Onderwijsbestuur
 2. Onderwijsaanbieder
 3. Onderwijslocaties
 4. Aangeboden opleidingen 
Aangeboden opleiding toevoegen
Er moet vastgelegd worden welke opleiding(en) de Onderwijsaanbieder aanbiedt. 
Daarbij wordt een relatie gelegd met een (erkende) opleidingseenheid (wat) en is het mogelijk aan te geven waar deze opleiding wordt gegeven (Onderwijslocatie). 
Tevens wordt aangegeven in welke vorm deze opleiding eventueel wordt aangeboden via de zogeheten Opleidingskenmerken.  

 1. Klik op ‘Mijn organisatie’ om naar de organisatiestructuur te gaan.
 2. Klik op ‘Aangeboden opleidingen’ onder de Onderwijsaanbieder waar een aangeboden opleiding moet worden toegevoegd.
  De aangeboden opleidingen die al geregistreerd zijn, worden hier getoond.
 3. Klik op ‘Aangeboden opleiding toevoegen’.
OF 
 1. Ga via de Organisatiestructuur naar de Onderwijsaanbieder waarbij een aangeboden opleiding moet worden toegevoegd. 
 2. Klik in het menu van de Onderwijsaanbieder op ‘Aangeboden opleidingen’
  De aangeboden opleidingen die al zijn geregistreerd worden hier getoond.
 3. Klik op ‘Aangeboden opleiding toevoegen’.

U krijgt een vervolgscherm voor het opvoeren van een opleiding (zie hieronder).

Vervolgscherm Aangeboden opleiding toevoegen
Aangeboden opleiding toevoegen VO
Sector 
Bij het veld ‘Sector’ kiest u voor de juiste sector.
Het systeem bouwt dan een selectielijst op met de opleidingen van de gekozen sector en er verschijnen meer sectorspecifieke velden. 
 
Opleiding
Bij het veld ‘Opleiding’ dient u een opleiding te kiezen uit de selectielijst of kunt u een opleiding zoeken via de zoekfunctie. 
 
Locatie (optioneel)
Het is optioneel om bij het veld ‘Locatie’ een locatie te kiezen uit de geregistreerde Onderwijslocaties. 
 
Eerste instroomdatum (optioneel)
Het is optioneel om bij dit veld de datum in te vullen waarop voor het eerst studenten de desbetreffende opleiding kunnen volgen.
Deze datum mag een datum in de toekomst zijn.
 
Eigen naam (optioneel)
U kunt hier de naam invullen van de Aangeboden Opleiding zoals deze gehanteerd wordt in het maatschappelijk verkeer, bijvoorbeeld op de website.
Als u geen eigen naam invult, zal de officiële opleidingsnaam worden getoond. 
 
Eigen internationale naam (optioneel)
Het is optioneel om hier de internationale naam van de Aangeboden Opleiding vast te leggen.
 
Afwijkende opleidingsduur omvang en eenheid (optioneel)
De afwijkende opleidingsduur omvang is de lengte van tijd van een opleiding uitgedrukt in studieduur eenheden. De afwijkende opleidingsduur eenheid is de hoeveelheid waarin de studieduur wordt uitgedrukt.
Het is optioneel om hier de afwijkende opleidingsduur omvang en eenheid vast te leggen. 
 
Toelatingseisen
Bij dit veld moet worden aangegeven of er toelatingseisen zijn voor studenten voor de desbetreffende Aangeboden Opleiding. 
 
Toegankelijkheid
Bij dit veld moet gekozen worden of de Aangeboden Opleiding toegankelijk is voor iedereen of alleen voor een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld alleen voor werknemers van een specifiek bedrijf).  

Samenwerkende Onderwijsaanbiedercode (optioneel)
 
Begindatum
Vul bij het veld ‘Begindatum’ de begindatum van de aangeboden opleiding in.
Deze datum mag in het verleden liggen (namelijk de datum waarop de Aangeboden Opleiding voor het eerst werd aangeboden door de Onderwijsaanbieder op de gekozen Onderwijslocatie).
 
 • Klik op ‘Bewaar’ om de gegevens vast te leggen.